Pe{terska crkva vo Ohrid

ZA[TITNI^KOTO OKO NA "SVETI STEFAN"

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Toga{ koga }e za~ekorite vnatre vo vas }e bide vpereno edno oko. Legendite i vistinite za nego se isprepletuvaat, no sepak zboruvawata deka onoj {to }e dojde ovde i }e go zabele`i okoto }e bide bogat i ponatamu se {irat niz narodot

Visoko nad Ohridskoto Ezero, vo planinskiot del, nad odmorali{teto "Pelagonija" se nao|a crkvata "Sveti Stefan". Odej}i po tesno kozjo pat~e, pokraj grmu{kite i drvjata, patekata }e ve odvede do samiot vrv na planinata. Pred vas se izdiga navidum ednostavna crkva, a vsu{nost nejzinata vnatre{nost e smestena vo karpite. Odovde pogledot kon Ezeroto e za~uduva~ki. Od nate`natite granki na drvjata }e vi nedostiga del od fotografijata {to ovde }e ja napravite, se razbira so pogled na Ezeroto. Toga{ koga }e za~ekorite vnatre vo vas }e bide vpereno edno oko. Legendite i vistinite za nego se isprepletuvaat, no sepak zboruvawata deka onoj {to }e dojde ovde i }e go zabele`i okoto }e bide bogat i ponatamu se {irat niz narodot.

@ivopisot na crkvata e delumno so~uvan. Vo vnatre{nosta se nao|a malo oltar~e, ima dve prostorii i s# e napraveno vo karpata. Vo oltarot se naslikani crkovnite oci: sveti Vasilij Veliki, sveti Jovan Zlatoust, sveti Atanasij Aleksandriski. Likot na arhi|akonot Stefan e na severnata strana od oltarot. Celiot prostor e simbioza na voljata, idejata i opstanokot. I ovde vladee Carstvoto Gospodovo i ovde vernicite mu se molat na svojot Gospod.

Za pe{ternata crkva "Sveti Stefan" se znae deka poteknuva od IX vek. Toa bilo vreme na pustino`itelski, osameni~ki na~in na mona{ko `iveewe, a za toa svedo~at nekolkute pe{terski crkvi vo okolinata.

Kambanarijata na crkvata

Smestena vo karpa - crkvata "Sv. Stefan"

Vlezot na crkvata "Sv. Stefan"

Mesto za molitva, vo vnatre{nosta na crkvata