Kulturna delegacija na svetskiot saem

MAKEDONSKI DENOVI VO HANOVER

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

Na svetskiot Saem EKSPO 2000 vo Hanover, osven raznovidnite prezentacii od najrazli~ni oblasti, bea postaveni i prezentaciite na koi se poka`uvaat nacionalnite i kulturnite bogatstva na dr`avite.

Vtori avgust be{e rezerviran za makedonskata kulturna riznica. Na prezentacijata na kulturnoto bogatstvo na na{ata zemja, osven delegacijata od Makedonija predvodena od premierot Qub~o Georgievski, bea prisutni vidni li~nosti od kulturata, svetskiot biznis, turisti~ki rabotnici itn. Za makedonskoto kulturno bogatstvo, so eden zbor, ima{e golem interes na svetskiot Saem.