Od "Makedonski telekomunikacii" - mobilen za 100 gm

LOKOMOTIVA ZA INFORMACII I ZNAEWA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Od 1.8.2000-ta godina post-pejdot }e startuva so nova cena za priklu~okot od 3.200 denari. Vo post-pejdot }e se vovede nov tarifen model - "Mobipop(ularen)", a postoe~kiot, "Mobipro(fesionalen)" e soodvetno modificiran
  • Pri-pejd uslugata komercijalno }e startuva od 1.9.2000-ta godina
  • So sklu~eniot dogovor so "Cisco Systems", "Makedonski telekomunikacii" }e stane prv telekom-operator vo Jugoisto~na Evropa {to go prifa}a re{enieto za mre`niot 'rbet, koj go koristat telekom-operatori od noviot svet na telekomunikaciite

Upravniot Odbor na "Makedonski teleko-munikacii", na svojatasednica odr`ana na 26 juli 2000-ta godina donese odluka za utvrduvawe na cenite na uslugite vo post-pejd i pri-pejd sistemot na mobilnata telefonska mre`a.

Vo post-pejdot }e se vovede nov tarifen model - "Mobipop", a postoe~kiot, "Mobipro" e soodvetno modificiran. Dvata modela }e startuvaat od prvi avgust 2000 godina.

POST-PEJD ZA 3.200 DENARI

Mese~nata pretplata za "Mobipop" }e iznesuva 400 denari, a tarifata vo tekot na intenzivniot soobra}aj (od 8 do 20 ~asot, od ponedelnik do sabota) }e ~ini 32 denari za minuta. Vo periodot na slab soobra}aj (nedela i praznici) tarifata e 14 denari za minuta.

Mese~nata pretplata za "Mobipro" }e iznesuva 810 denari, a tarifata vo periodot na intenzivniot soobra}aj (od 8 do 20 ~asot, od ponedelnik do sabota) }e ~ini 18 denari za minuta. Vo periodot na slab soobra}aj (nedela i praznici) tarifata e 9 denari za minuta.

Osnovniot nedeliv tarifen interval za dvata tarifni modeli e 20 sekundi. Cenata za edna ispratena YMY poraka e 5 denari.

Od 1.8.2000-ta godina post-pejdot }e startuva so nova cena za priklu~okot od 3.200 denari.

Cenata na pri-pejd paketot, koj vklu~uva mobilen telefonski aparat, SIM karti~ka i vrednosna karti~ka }e iznesuva:

- So telefonski aparat Alcatel One Touch Easy - 12.000 denari;

- So telefonski tip na aparat tip Ericsson A1018 -12.500 denari;

- So telefonski tip na aparat Siemens S 25 -13.000 denari.

(Vo paketot e vklu~ena i vrednosnata karti~ka od 1.500 denari)

Cenata za minuta razgovor od ponedelnik do sabota od 08.00 do 20.00 ~asot }e ~ini 48 denari, a evtinata tarifa od ponedelnik do sabota 20.00 - 08.00 ~asot, nedela i dr`avni praznici (vo tekot na cel den) }e iznesuva 18 denari.

Tarifiraweto na razgovorite }e se vr{i vo vremenski intervali od 10 sekundi. Vrednosnata karti~ka }e va`i 60 dena, smetano od denot na nejzinoto aktivirawe.

Pri-pejd uslugata komercijalno }e startuva od 1.9.2000-ta godina.

NOVI 100.000 MOBILNI PRETPLATNICI

Pri pu{taweto vo rabota na novata centrala za mobilna telefonija za novi 100.000 pretplatnici na mobilni telefoni, vo prisustvo na Premierot i Pretsedatelot na Republika Makedonija, arhiepiskopot g.g. Stefan, pretstavnici na Vladata i mnogubrojni gosti, na prisutnite im se obrati generalniot direktor na AD "Makedonski telekomunikacii", gospodinot Daniel Don~ev.

Dene{niot nastan pretstavuva mo{ne zna~aen moment vo na{eto strategisko pozicionirawe da bideme nositel na razvojot na Republika Makedonija. Vo "Makedonski telekomunikacii" svesni sme za ogromnite mo`nosti {to se pred nas, no i za odgovornosta uspe{no da se soo~ime so predizvicite. Imame edinstvena {ansa, pokraj obezbeduvaweto na osnovnite telekomunikaciski uslugi za gra|anite, delovnite subjekti i instituciite vo Makedonija, da bideme i lokomotiva za razvojot na Republika Makedonija i da imame najzna~ajna uloga vo nejzino {to pobrzo i pouspe{no vklu~uvawe vo novata, globalna umre`ena ekonomija, bazirana na informacii i znaewe.

So potpi{uvaweto na dogovorot so kompanijata "Cisco" i implementacijata na novata {irokopojasna mre`a optimizirana za IP i uslugi i aplikacii, MT u{te pove}e go zacvrstuva svoeto tehnolo{ko liderstvo vo regionot.

Vo plan se aktivnosti za edukacija na korisnicite za mo`nostite na ovaa tehnologija, kako i za site drugi mo`nosti {to se otvoraat za onie koi komunikaciite i delovnite transakcii so svoite dobavuva~i i korisnici }e gi baziraat na Internet i WWW. Vo tek e vospostavuvawe na sistem za obrazovanie i edukacija vo MT, ~ij eden del }e bide i obuka za umre`enite tehnologii, za {to }e se vospostavi centar Regionalna "Cisco" akademija za umre`eni tehnologii.

Ovoj den ozna~uva po~etok na edna po{iroka sorabotka so kompanijata "Cisco sistems", kompanija, svetski lider vo ovaa oblast, i spored pazarnata kapitalizacija, edna od najvrednite korporacii vo svetot.

So dene{niot nastan, na{ata incijativa za promocija na Republika Makedonija kako regionalen model za umre`ena ekonomija, dobiva vo intenzitet i zna~ewe. Na{ite inicijativi i aktivnosti ne zavr{uvaat tuka. Naskoro }e gi objavime elemenite na na{ata poddr{ka za u~ili{tata vo dr`avata vo nivnoto {to pobrzo priklu~uvawe na Internet. ]e povedeme inicijativa i }e gi poddr`ime site aktivnosti za priznavawe na digitalnite potpisi kako zakonski va`e~ki i obvrzuva~ki, kako i za izvesni reformi vo regulativnite tela vo dr`avata, so cel {to pobrzo da se eliminiraat site pre~ki za razvoj na novata umre`ena ekonomija.

SKLU^EN DOGOVOR SO "CISCO"

Kompanijata "Cisko system" objavi deka }e obezbedi najsovremena Internet protokol (IP) oprema vo vrednost od 2,6 milioni amerikanski dolari za "Makedonski telekomunikacii". So toa na makedonskata dr`avna telekomunikaciska kompanija }e & ovozmo`i da izraboti visokonade`na i skalabilna mre`a, koja ovozmo`uva drasti~no zgolemuvawe na kapacitetite i pro{iruvawe na brojot na IP-uslugite za svoite korisnici.

Ovoj poteg, kako del od zdelkata vredna 3,5 milioni amerikanski dolari sklu~ena so sistem integratorot "Pexim computers", ja sledi odlukata na makedonskata Vlada da gi privatizira "Makedonski telekomunikacii" vo prvata polovina na 2001 godina. So toa, "Makedonski telekomunikacii" }e stane prv telekom-operator vo Jugoisto~na Evropa {to go prifa}a re{enieto za mre`niot 'rbet, koj go koristat telekom-operatori od noviot svet na telekomunikaciite. Isto taka, kompanijata potpi{a i dogovor za organizirawe obuka vo ramkite na {iroko priznaenata programa na Akademijata za mre`ni sistemi na "Cisco".

Daniel Don~ev, generalen direktor na "Makedonski telekomunikacii" re~e: Dene{niot nastan pretstavuva mnogu va`en presvrt za "Makedonski telekomunikacii". Ova go gledame kako po~etok na po{iroka sorabotka so "Cisco Systems". Na{ite eksperti }e sorabotuvaat so "Cisco" vo razvivaweto na strategijata za prefrlawe od dene{nata mre`a so komutacija na kola kon novata mre`a na idninata, bazirana vrz komutacija na paketi i IP, taka nare~eniot "kraj do kraj IP" kako i vo opredeluvaweto i implementiraweto na uslugite koi }e ja poddr`uvaat novata mre`na ekonomija.

Kompanijata "Makedonski telekomunikacii" be{e voda~ vo regionot so rano postavuvawe na fiber opti~ki transmisiski sistemi i SDH-tehnologija. Ponatamu, ovaa strate{ka odluka }e go zajakne nejzinoto vodstvo i u{te pove}e }e go zacvrsti vo nasokata za stanuvawe najinovativna, vizionerska telekomunikaciska kompanija vo regionot.

Ovaa tehnologija }e im ovozmo`i na "Makedonski telekomunikacii" da ponudat uslugi od tipot IP Virtuelni privatni mre`i (IP VPM) , kako Intranet i Ekstranet, MPLS IP VPN, osnoven dial-up Internet pristap, ISDN ili Internet pristapni uslugi preku iznajmeni linii, Internet pristapni uslugi so dodadena vrednost kako premium korisnici ili menaxirana oprema na korisnikot i carrier-to-carrier uslugi, kako {to e wholesale dial.

Stiv Sarxent, regionalen menaxer na "Cisco Systems" za Jugoisto~na Evropa, veli: "Cisco Systems" ja deli vizijata na "Makedonski telekomunikacii" za voveduvawe na naprednite IP bazirani uslugi od noviot svet na telekomunikaciite vo Makedonija.

Ovaa obvrska za voveduvawe na uslugi kako {to se virtuelnite privatni mre`i, zaedno so nivnata inicijativa da se obezbedi obuka za globalniot prifateniot na~in na Internet obuki, e garancija deka "Makedonski telekomunikacii" }e imaat vitalna uloga vo pomagaweto na Republika Makedonija da ja postigne celta da stane model za digitalna ekonomija.

"Makedonski telekomunikacii" A.D. e nacionalen telekomunikaciski operator vo Republika Makedonija i obezbeduva osnovni telekomunikacioni uslugi za dr`avava, vklu~uvaj}i lokalen, nacionalen i me|unaroden soobra}aj, iznajmeni linii, servis na mobilna telefonija, data komunikacii, Internet i drugi uslugi na dodadena vrednost. Pove}e informacii se dostapni na adresata: www.mt.com.mk.

"Cisco Systems" e svetski lider za Internet mre`i. Pove}e informacii se dostapni na adresata: www. cisko.com.

"Cisco Systems" e vode~ka svetska kompanija za omre`uvawe vo Internet.

Mre`nite re{enija na "Cisco" gi povrzuvaat lu|eto, kompjuterskite uredi i kompjuterskite mre`i, dozvoluvaj}i im na lu|eto da pristapat do informaciite ili da gi prenesuvaat bez ogled na razlikite vo vremeto, mestopolo`bata ili tipot na kompjuterskiot sistem.

"Cisco Systems" go nudi naj{irokiot opseg na industriski hardverski proizvodi koi se koristat za formirawe na informacioni mre`i ili im dava na lu|eto pristap do tie mre`i. "Cisco" gi opslu`uva klientite vo tri celni pazari: pretprijatija, ponuduva~i na mre`ni uslugi, mal-sreden biznis.