Parlamentot go prifati reduciraniot sostav na Vladata

NOV KABINET SO STARI MINISTRI

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

Minatata nedela Makedonija dobi nova, rekonstruirana Vlada. Makedonskiot Parlament ja prifati Predlog-listata na ministri od premierot Georgievski. Ovaa reducirana vlada }e broi 15 ministerstva od koi sedum se na VMRO-DPMNE, ~etiri - DA i tri na DPA.

Od vladeja~kata partija VMRO-DPMNE, Dosta Dimovska i ponatamu ostanuva na ~elo na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, a Nikola Gruevski kako minister za finansii. So resorot za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo }e rakovodi, kako i prethodno, Marjan \or~ev. Dragan Danilovski ostanuva vo Vladata kako minister za zdravstvo, dodeka nov minister za odbrana }e bide Quben Paunovski. Na negovo mesto, kako minister za kultura, }e bide dosega{nata direktorka na Makedonskata filharmonija, Ganka Samoilova - Cvetanova. Qup~o Balkoski e nov minister vo rekonstruiranata Vlada, koj }e rakovodi so Ministerstvoto za transport i vrski.

Od redovite na DA, so Ministerstvoto za nadvore{ni raboti povtorno }e rakovodi Aleksandar Dimitrov, so Ministerstvoto za ekologija - Toni Popovski, za obrazovanie i nauka - Gale Galev. Na ~elo na novoformiranoto Ministerstvo za ekonomija }e bide Borko Andreev.

Vasil Tupurkovski i natamu ostanuva na funkcijata potpretsedatel na Vladata.

Preostanatite tri ministerski mesta ostanuvaat za DPA. Minister za pravda e Xevdet Nasufi, za lokalna samouprava - Xemaili Saiti, a Bedredin Ibraimi - minister za trud i socijalna politika.

Za potpretsedatel na Vladata e izbran i Ernad Fejzulahu.

Quben Paunovski, minister za odbrana

 

Dosta Dimovska, minister za vnatre{ni raboti

Xevdet Nasufi, minister za pravda

Aleksandar Dimitrov, minister za nad. raboti

Nikola Gruevski, minister za finansii

 

Borko Andreev, minister za ekonomija

Marjan \or~ev, minister za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo

Dragan Danailovski, minister za zdravstvo

Gale Galev, minister za obrazovanie i nauka

 

Bedredin Ibraimi, minister za trud i socijalna politika

 

Xemaili Saiti, minister za lokalna samouprava

Ganka Samolovska - Cvetanova, minister za kultura

Qup~o Balakoski, minister za transport i vrski

 

Toni Popovski, minister za `ivotna sred. i pros. planirawe

Vasil Tupurkovski potpretsedatel na Vlada

Ernad Fejzulahu, potpretsedatel na Vlada