Kadrovski promeni vo vrvot na vladeja~kata partija

NOVODOJDENCI VO REDOVITE NA VMRO - DPMNE

Podgotvila: Marina STAMENKOVA

  • Vakviot poteg na Premierot, odnosno na liderot na Partijata zboruva deka Georgievski ima namera kompletno da ras~isti so kadrite koi gi izgubija ministerskite mesta. Za niv nema da ima mesto nitu vo vrvot na Partijata, a najverojatno nitu na ambasadorskata lista
  • Koga stanuva zbor za podelbite vo Partijata mora da se napomnat i nesoglasuvawata vo prateni~kata grupa na VMRO - DPMNE, koi se rezultat na niza potezi koi gi vle~e nejziniot lider Georgievski. Golemo nezadovolstvo me|u pratenicite na ovaa vladeja~kata partijata ima poradi Zakonot za visoko obrazovanie, del od niv ne glasaa {to mo`e da se zaklu~i od nivnoto nepojavuvawe na sednicata

Na sednicata na Centralniot komitet na VMRO - DPMNE koja se odr`a za vreme na vikendot, bea popolneti ispraznetite mesta vo Izvr{niot komitet.

Inaku, Izvr{niot komitet na ovaa Partija be{e prethodno raspu{ten, za Premierot da odredi koj treba da si odi, a koj treba da ostane vo negoviot kabinet.

NOVI ^LENOVI

Novite ~lenovi na Izvr{niot komitet se pretsedatelot na Unijata na mladi sili na VMRO - DPMNE, Igor Gievski, koj na funkcijata prv ~ovek na mladite VMRO-vci go zameni Filip Petrovski, a pretsedatelka na aktivot na `enite na Partijata e aktuelnata prateni~ka od Veles, Marika Jordanovska. Novi ~lenovi se i ministerot za finansii, Nikola Gruevski i Lambe Arnaudov, koj dosega ja ima{e funkcijata zamenik-minister za stopanstvo. Izborot na novite ~lenovi na IK na VMRO -DPMNE gi pobi {pekulaciite deka prateni~kata Valentina Bo`inovska, koja poleka, no sigurno si gi zacvrstuva poziciite vo Partijata, }e vleze vo prviot e{alon na rakovodstvoto. Sepak ni{to ne e zadocneto, bidej}i spored nekoi {pekulacii se veli deka toa mo`e da se slu~i i po ovoj oficijalen izbor.

Po ovoj izbor, vo najvisokoto rakovodstvo ve}e gi nema akademikot Nikola Kqusev, koj pokraj funkcijata minister za odbrana ja zagubi i funkcijata pretsedatel na Sovetot na intelektualci, potoa Boris Stojmenov koj voedno e smenet i od funkcijata potpretsedatel na VMRO - DPMNE. Isto taka promena na svoite mesta pretrpea i eks-ministerot za urbanizam i grade`ni{tvo, Du{ko Kadievski, kako i Vlado Cvetanovski, porane{niot generalen direktor na Makedonskiot naroden teatar. Vakviot poteg na Premierot, odnosno na liderot na Partijata zboruva deka Georgievski ima namera kompletno da ras~isti so kadrite koi gi izgubija ministerskite mesta. Za niv nema da ima mesto nitu vo vrvot na Partijata, a najverojatno nitu na ambasadorskata lista.

PODELBI VO PARTIJATA

Koga stanuva zbor za podelbite vo Partijata mora da se napomnat i nesoglasuvawata vo prateni~kata grupa na VMRO - DPMNE, koi se rezultat na niza potezi koi gi vle~e nejziniot lider Georgievski. Golemo nezadovolstvo me|u pratenicite na ovaa vladeja~kata partija ima poradi Zakonot za visoko obrazovanie, del od niv ne glasaa {to mo`e da se zaklu~i od nivnoto nepojavuvawe na sednicata.

Glavobolki od "starite borci"

Sepak, zadovolna od celata situacija e Dosta Dimovska, prviot kadrovik na Partijata i na Vladata, koja go zadr`uva potpretsedatelskoto mesto. Ovaa funkcija i natamu ja ima Marjan \or~ev, koj si go zadr`a i mestoto prv ~ovek na resorot za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo.

Posledica na vakviot razvoj na nastanite vo VMRO - DPMNE i najnovata rekonstrukcija na Vladata sekako pretstavuvaat i zategnatite odnosi na relacijata pretsedatel na Vladata i {efot na dr`avata. Imeno, dodeka Vladata obelodeni deka ja dobila ambasadorskata lista na koja stoel potpisot na Trajkovski, od kabinetot na pretsedatelot stigna energi~en demant vo koj se veli deka kabinetot gi ~eka prvo agremanite od zemjite kade treba da se nazna~at ambasadorite, pa potoa da se oficijalizira listata.