Ogledalce, ogledalce

PISMO DO GEORGIEVSKI, DA GO PRO^ITA - TUPURKOVSKI

Gog ma Gog

Makedonskoto avionebo odamna e matno. Ako Bobi Spirkovski, kako {to velat na{ite stari, dobri pogovorki, na odewe na "`ar zemawe", od MAT, napravil nov TAT, negovoto pismo do Premierot, nasloveno kako "Ve molam da me izemete od sostavuvaweto na novata Vlada", pove}e me nasmea, otkolku {to me rasta`i.

Lakrdijata e vo serizonosta na denes ve}e eks-ministerot, koj prv javno mu poka`a na celiot makedonski narod, preku pismoto do Premierot oti, nemu, na Bobi, ne mu e da "vlada", tuku da se "sovlada". Ne samo nie, ami i svetot denes e s# posiroma{en od vakvi ministri kakov {to be{e Spirkovski: smel, luciden, no i dvosmislen.

Zo{to dvosmislen? Pismoto mu go pi{uva na Qub~o Georgievski, da go pro~ita Vasil Tupurkovski. Vo svetskata politika, vakva korespodencija ne e nepoznata. Ja koristat ministri so vrvna reputacija.

Kako mlad premier so stari maniri, Qub~o Georgievski eve dve godini, vr{i nekolku provetruvawa vo svojata vlada, no nitu edna{ ne go zede "dnevnikot" i da ka`e za ocenkite na negovite - ministri. Za Premierot velat, deka raspolaga so dve ukrasni zbor~iwa, koi koga gi koristi, li~i na pliva~, koj ja podava glavata da zeme vozduh za novo veslawe so racete. Po sekoe "ne li" i "taka", mislata na Premierot mu e pomudra od prethodnata.

Za "dnevnikot", ili e prazen, ili ocenkite za ministrite se lo{i, pa se pla{i da gi objavi glasno, da ne gi razgnevi "roditelite" (narodot). Zo{to inaku bi pravel revizii?!

A, narodot kako narod, si zboruva. Ama pra{awe e {to zboruva?

Zamislete kakov rejting bi imala edna dr`ava, ako nejziniot narod samo za kradewe zboruva. Otkako znam za sebe, eden golem dr`aven aramija ne e piknat v zatvor. A, prikaskite te~at, li te~at.

Glavna zabava na Makedonecot e da sedne, i da si raska`uva za silnite pqa~ki {to gi pravat "negovite". Toa zadovolstvo na narodot mu go dava tokmu negovata Vlada!

Kako?

Mnogu ednostavno. Ni Kqusev vo prvata vlada, ni Branko po nego, ni Qub~o sega ne najdoa za potrebno so spisok na dvi`niot i nedvi`niot imot da izlezat pred narodot i da ka`at: Nie i na{ite ministri, vi se legitimirame. Za Perikle velat, deka po 12 godini vladeewe, ne go zgolemil svojot imot ni za drahma!

Lu|e bliski na SDSM se kolnat deka Branko nema ukradeno stopare, ama deka okolu Branko imalo golemi aramii, nikoj ne poreknuva. Ne{to sli~no e i so Qub~o: premierot dodu{a, patuva pove}e od Branko, ama e "gol pi{tol" so imotot.

Koga be{e Kqusev, za negovite ministri (ne site) velat oti "maj~e rasplakaa". Toga{ se se}avate, be{e Srbija, pa embargo, pa nafta, pa dozvoli. Ubi bo`e, od uslovi da se napravat pari. I se napravija!

Vo Biblijata, koga apostol Pavle zboruva za vrednosta i vernosta na ~ovekot, vedna{ go postavuva najgolemiot ispit {to treba da go polo`i sekoj na kogo }e mu bide doverena "sveta dol`nost": isku{enieto!

Dosega site na{i ministri, odli~no se dr`at pred "zasu~eni f'stani" i razgoleni `enski noze. Ama, somnitelni se od navalicata na podarocite so koi gi "zasipuvaat nivnite delovni obo`avateli".

Prijatel me uveruva, da ne si igram igra~ki i da razlikuvam Kondor od Kondom i Miteran od Mediteran, oti mo`am da si ja "gre{am du{ata". Ako narodot si ja gre{i du{ata, i jas so nego. A narodot kolku {to ni e poznato, ne gre{i du{a. Imam vpe~atok deka poj~ke zboruva, otkolku {to raboti. Znam deka ne ~ini, ama pusta siroma{tija, samo na crni prikazni go tera.

Ne oti "dr`avnoto sluguvawe" (ministeruvawe) ne nosi pari, tuku oti mnogu nosi. Samo Bobi na{, napi{a pismo do Premierot da go izeme od ministerskata kandidatura, ako pak misli na nego.

Dilemata e samo, dali Bobi Spirkoski pismoto go napi{a pred "Dogovorenite principi na osnovniot koncept za zaedni~ki nastap na lokalnite izbori, principite za sostav na novata Vlada i produktivnata raspredelba na resorite vo funkcija na poproduktivna rabota na Vladata na RM", ili kako {to veli od za nego i za drugi misle~ki lu|e vo dr`avata "Nepoznati i nesfatlivi pri~ini", istite da se napu{tat na {teta na negovata DA partija.

I so ambasadorskite mesta sli~no e kako so ministerskite: "Pukaat" tikvi za ni{to! Ili za mnogu ne{to?

Ovaa dr`ava u{te ne mo`e da si go zaokru`i svojot vnatre{en red koj treba da vospostavi mehanizmi za kontrola na lu|eto na koi im go doverila kormiloto od brodot za plovidba po nemirnoto more. Nie imame "~uvari na zloto", a ne ~uvari od zloto!

Iskonska `elba na poedinecot e da se istrgne od kontrolata. Me|utoa, nikoj ne mo`e da bide nekontroliran zatoa {to saka da bide nad demokratijata. Toa starite Grci na najubav na~in go re{ile, so ostrahizmot: na dr`avna smetka }e go finansiraat egzilot, samo i samo da go trgnat piromanot, da ne go zapali ognot!