"Udiraweto ~etki" na makedonskiot narod prodol`uva i natamu

PROMENI ZARADI "PROMENITE"

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Paralelno so ekspresniot pad na rejtingot na vladeja~kata DPMNE vo nea se izvr{eni u{te poekspresni kadrovski promeni koi ne nudat nikakva opcija za izlez od agonijata i haosot vo koj se nao|a partijata
  • Zajaknuvaweto na koalicijata so DA kako slamka za spas na Qub~o Georgievski na esenskite lokalni izbori vo Makedonija
  • Arben Xaferi prokni`uva novi otstapki kako danok {to se pla}a za ge{eftot na pretsedatelskite izbori, a paramilitaristite na "U^K" ili "A[K" odr`uvaat voeni ve`bi na [ar Planina

Na makedonskiot narod koj ne mo`e da izleze na kraj poradi opasnata ekonomska kriza i bezizleznost, denovive mu se zama~kuvaat o~ite so vra}aweto na penzionerskite osum otsto koi }e se ispla}aat vo narednite 58 meseci, no i so vr{ewe na ekspresni promeni vo Vladata i vo rakovodstvoto na DPMNE, {to edinstveno mo`at da zna~at samo zajaknuvawe na poziciite na pretsedatelot i doveduvawe poslu{nici i bugarofili koi zaemno }e aminuvaat na negovite diletantski potezi.

Od Vladata na troglavata koalicija kone~no e nabrkan ministerot za odbrana, akademikot Nikola Kqusev, inaku prviot pretsedatel na Vladata na Republika Makedonija vo nezavisna i samostojna dr`ava, ne zaradi aferite vo koi be{e vme{ano ova ministerstvo, tuku pred s# zaradi negovata damne{na pozicija protiv koalicijata so Vasil Tupurkovski {to otvoreno ja manifestira{e pred po~etokot na parlamentarnite izbori vo 1998 godina. So nego otpadnaa i \or|i Naumov (u{te mnogu porano), Dimitar Dimitrov i Martin Trenevski koi vo denovite na presmetkite vo Partijata, vo 1997 godina, bea vneseni vo paket vo rakovodstvoto kako zamena za otstranetite od grupata na generalniot sekretar Boris Zmejkovski. Toga{ opravduvaweto be{e pronajdeno vo "potrebata da se ras~isti so agrarnite strukturi" vo Partijata, kako {to bea pretstaveni makedonistite okolu Zmejkovski, a gorespomnatite Kqusev, Dimitrov i Trenevski kako nova "intelekutalna struktura"! No, sekoe ~udo trae najmnogu dve godini - toa e ve}e pravilo na kadrovskata kujna na Partijata vo koja s# u{te manxite gi podgotvuva Dosta Dimovska!

Drugata pri~ina za otstranuvaweto na Nikola Kqusev e zaradi negoviot nesomnen uspeh za kuso vreme da ja ostvari vo `ivot idejata na d-r @an Mitrev za otvorawe na Kardiohirur{ki centar vo Voenata bolnica vo Skopje na koja otvoreno ili prikrieno se protivat struite vo DPMNE koi se nadevaa na u{te eden bugarski prodor vo makedonskoto zdravstvo so doa|aweto na hirurgot d-r ^irkov. No, pritoa se zaboravaat i donaciite koi za Kardiohirurgijata vo Voenata bolnica gi dadoa Germanija, Britanija i Grcija koi im gi zapletkaa koncite na vrhovistite koi preminaa vo kontranapad vedna{ po otpo~nuvaweto na rabotata na d-r @an Mitrev vo Skopje!

SLAMKATA ZA SPASOT SE VIKA DA!

Na sekomu mu e jasno deka DPMNE ja izgubi bitkata na terenot otkako ne uspea da im pomogne na onie vistinski patriotski sili koi go so~inuvaa ogromniot del od nejzinoto ~lenstvo, koi ne dobija ni{to po izbornata pobeda i koi masovno se priklu~ija kon novosozdadenite partii, pred s#, VMRO na Boris Zmejkovski, a vo pomal obem i kon Demokratskiot sojuz na Pavle Trajanov. Otstranuvaweto od rakovodstvoto na porane{niot finansiski stolb na partijata, Boris Stojmenov, zna~i i novi podelbi vo partiskite redovi, bidej}i eks-pretsedatelot na Partijata so sebe }e ponese i pove}e pratenici, opoziciona grupa od 12 ili 14 pratenici koi za vreme na glasaweto za doverba na Vladata na Qub~o Gerogievski im gi ponudile svoite glasovi na SDSM, no so barawe od nea da bide simnat pretsedatelot Branko Crvenkovski {to ne bilo prifatlivo. Me|u poeksponiranite pratenici na DPMNE se spomnuvaat: Nenad Ristoski, Zlatko Stojmenov, Filip Petrovski, Jordan Bo{kov, Aleksandar Talevski, Milan Stavrev, \or|i Todorov, Goran Nevenovski, Mito Tilevski i drugi. Barem zasega, vo redovite na pratenicite na DPMNE vladee mir koj }e potrae s# do zavr{uvaweto na lokalnite izbori naesen, za koga VMRO na Boris Zmejkovski najavi deka }e go zapo~ne dolgo najavuvaniot transfer na ovie i drugi pratenici vo negovata partija, a vo toj slu~aj, vo makedonskata politika mo`at da nastanat zna~itelni turbulencii.

Edinstveniot izlez od ova Georgievski go pobara vo zajaknuvaweto na koalicionite vrski so DA na Vasil Tupurkovski, a so nade` deka Arben Xaferi }e & naredi na sopstvenata glasa~ka armija vo mestata so me{ano naselenie da gi poddr`at kandidatite na DPMNE i DA za novi gradona~alnici, koi }e se delat po formulata 63:37. Zna~i, da se spasi ona {to mo`e da se spasi vo vakva situacija ili za neuspehot da se obvinat drugi lica od rakovodstvoto vo sopstvenata partija, no ne i sebe si ili neprikosnovenata Dosta Dimovska.

So otstranuvaweto na Nikola Kqusev i Boris Stojmenov od redovite na rakovodstvoto na DPMNE (pe~atnicata "BS" ve}e ja otpe~ati izbornata programa na VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija za lokalnite izbori 2000), so dr`avata rakovodi grupa politi~ari na koi le`i bremeto na bugarofilstvoto, neukosta, politi~kiot diletantizam i nesposobnosta za podlaboko analizirawe na nastanatite sostojbi vo dr`avata, koi pred s# vo politikata baraat ostvaruvawe na svoite bolni ambicii za vlast, stanovi, avtomobili i s# drugo za koe ne ni mo`ele da sonuvaat vo edna dr`ava vo koja bea dostapni barem pati{tata na li~niot uspeh koj ne be{e isklu~ivo vrzan so ideolo{kata matrica na sistemot. Imeno, koj & pre~e{e na Valentina Bo`inovska da bide dobra akterka, a na Quben Paunovski - literaturen kriti~ar na Radio Skopje?!

ARBEN XAFERI NEMA PROBLEMI SO MINISTRITE

Tretiot del od troglavata koaliciona Vlada zadovolno gi trie racete i nema nikakvi problemi so svoite ministri vo Vladata - tie se postavuvaat avtomatski, bez nikoj da znae {to se i koi se. Po ve{ta~kite konfrontacii so partnerskata PDP vo vrska so donesuvaweto na Zakonot za visokoto obrazovanie, Arben Xaferi izjavi deka "sega e dobiena legalna osnova za oficijalizirawe na kapilaren i indirekten na~in i na tetovskiot uni-verzitet, a toa zna~i deka studentite koi studiraat tamu, da bidat premesteni vo legalen univerzitet koj nabrgu }e se osnova"! Go pra{uvame ministerot d-r Gale Galev (za poneupatenite vo politikata brat na Dimitar Galev koj se proslavi so vrhovisti~kite kopawa po zaedni~kite koreni na "makedonskite Bugari") dali toj zakon zna~i kantonizacija na Republika Makedonija spored formulata na Van~o Mihajlov?!

Pra{awe koe }e bide s# poaktuelno e dali Kalicijata za promeni }e se drzne i za vreme na lokalnite esenski izbori da primenuva metodi isto kako za vreme na pretsedatelskite izbori {to bea osudeni od golem broj oficijalni stranski nabquduva~i. OBSE ovoj pat }e isprati ekipa od okolu 100 nabquduva~i koi }e bidat prisutni na konfliktnite izbira~ki mesta i te{ko }e bide da se pretpostavi deka edna{ storenoto }e se povtori. Se razbira, dokolku sakaat da se izbegnat po{iroki me|upartiski konfrontacii koi mo`at da ja zagrozat bezbednosta na dr`avata. Se znae i na kogo mu odgovara takvata zategnata situacija i lov vo matno - vo koja najlesno se snao|aat Albancite!

A, tie, kako {to objavi op{tinskata organizacija na SDSM vo Tetovo, ve}e se sre}avale na [ar Planina kade {to vo uniformi na "U^K" ili"A[K" sproveduvale voena obuka. Ako se povrzat ovie vesti so neodamna otkrienata pogolema grupa na kosovski militaristi koi imale kamp za obuka tokmu vo reonot so koj rakovodi amerikanskiot sektor na KFOR vo Kosovo, kade se otkrienite gerilci na takanare~enata U^PMB - Osloboditelna armija za Pre{evo, Medvo|e i Bujanovac, kako i konstantnite informacii za vr{ewe na teroristi~ki akcii vo ovie delovi na Ju`na Srbija, toga{ opravdano }e treba da se razgleda situacijata okolu mo`nosta, tokmu za vreme ili po zavr{uvaweto na esenskite izbori vo Makedonija i vo SR Jugoslavija, da se soo~ime so otpo~nuvawe na u{te edno voeno scenario vo re`ija na albanskite militaristi koi ve}e ja zavr{ija rabotata na Kosovo. Napnatosta me|u Srbija i Crna Gora i zakanite kon Slobodan Milo{evi} da ne prezema nikakvi voeni avanturi kon Crna Gora se isto taka va`en indikator za seto toa. No, dali noviot minister za odbrana ima kapacitet za da se soo~i so toa - kako {to re~e i negoviot partiski lider - toj e tolku civil {to nema nikakva vrska so odbranata!