"Posledniot zbor" na soobra}ajniot minister

SPIRKOVSKI VO MAT PRED ZAMINUVAWE!

Proektot za Nacionalen avioprevoznik e vo procedura ve}e 18 meseci. Vo postojanite prepukuvawa me|u Vladata i "Avioimpeks", koj ne saka{e da gi prifati PWC kako kompetentni za izrabotka na finansiska i tehni~ka analiza, se vode{e bitka vo stilot "popametniot popu{ta". Ova e o~igledno, zatoa {to mudroto mol~ewe na "MAT" i prifa}aweto na sekoj predlog od Vladata se poka`a kako korisno.

Proglasuvaweto na "MAT" za nacionalen avioprevoznik, vo momentot koga Spirkovski zaminuva od ministerskata fotelja, za sega{niot eks-minister e ~ista koincidencija. Spored portparolot Antonio Milo{oski, Vladata s# u{te ne donela odluka za ovaa nominacija.

[to e navistina koincidencija vo celata situacija?

R.Z.


Ekolo{kata katastrofa na Dojran

KURS ZA ODEWE PO [KOLKI

Odeweto po staklo e nesekojdnevna rabota, no ne i za dojran~ani i onie koi tamu letuvaat. Ovde mo`e da se posetuva kurs za odewe po staklo, odnosno {kolki. Edukativnoto dvi`ewe zapo~nuva so pro{etka po pla`ata na Dojranskoto Ezero.

Ekolo{kata katastrofa go napravi svoeto i sega bregot e prepoln so {kolki. Vsu{nost, pri vlezot vo Dojran treba da se postavi tabla na koja }e pi{uva "Povelete na najegzoti~nata pla`a od {kolki", so napomena "So sebe ponesete obuvki i ne{to za sedewe".

R.Z.


Golem makedonski problem za briselskite kosteni

NA[ATA MALA ZLOBNA PEPERUTKA

Ohridskata peperutka koja ima odvaj sedum milimetri dol`ina predizvika alarmantna ekolo{ka sostojba napa|aj}i gi belgiskite stogodi{ni kosteni. Za Briselskiot institut za `ivotna okolina maloto insekt~e pretstavuva ko{mar, zatoa {to agronomite ne znaat kako da se borat protiv ovaa seriozna zakana.

Dokolku ne se iznajde soodvetno re{enie za osloboduvawe od ovaa napast, na prekrasnite briselski parkovi crno im se pi{uva. Dodeka pove}eto dr`avi stravuvaat od ohridskata peperutka, Makedonija si nema vakov problem, zatoa {to peperutkata e endemski vid i e del od biolo{kiot sinxir.

No, kako i sekoga{ za koj bilo problem, pa i za ovoj, potrebno e nekoj od nadvor da gi razbudi na{ite odgovorni vo ovaa oblast da se informiraat za toa dali i vo kolkava merka opasniot insekt gi napa|a na{ite drvja.

M.L.


Filip Petrovski - popularniot

POZNATI STAVOVI

Po zavr{uvaweto na sobraniskata rasprava, odnosno po donesuvaweto na Zakonot za visoko obrazovanie, gospodinot pratenik Filip Petrovski na pra{aweto na novinarite za negovite stavovi be{e mnogu jasen i deciden vo svojata izjava: "Moite stavovi & se poznati na makedonskata javnost".

Obidite na novinarite, gospodinot Filip da gi povtori svoite stavovi ostanaa popusti. Toj poradi svojata zafatenost ili politi~ki stav ne najde za shodno da prisustvuva na raspravata vo Sobranieto, koja trae{e tri dena. A, za pakost, koga gospodinot Filip Petrovski sakal da glasa se isklu~ile elektronskite uredi.

M.S.