OVO[NA SALATA SO [LAG

Potrebno:

- 1 sve` ananas;

- 1 jabolko;

- 1 banana;

- 100 gr. jagodi;

- 100 gr. is~isteni cre{i;

- 3 la`ici maraskino;

- {e}er;

- 1 paket~e vanilin-{e}er.

Podgotovka:

Ananasot se se~e po dol`ina, se vadi plodot i se se~e na kocki. Preostanatoto ovo{je se se~e na kocki, a odgore se stava {e}er i maraskino. Ovo{jeto ubavo se me{a i se stava vo prethodno is~istenite kori od ananas. Vaka podgotvenata salata se stava vo fri`ider da stoi najmalku eden ~as.

Odgore, po `elba, mo`e da se stavi i {lag.


EGZOTI^NA OVO[NA SALATA

Potrebno:

- 1/2 sve` ananas;

- 2 banani;

- 3 par~iwa kivi;

- 3 praski;

- 1 limon;

- 100 gr. {e}er;

- 150 gr. slatka pavlaka;

- 1 ~a{ka rum.

Podgotovka:

Ovo{jeto se lupi, se se~e na kocki, a odgore se preliva so sok od limon i rum. Odgore se stava {e}er i ubavo se prome{uva. Slatkata pavlaka ubavo se mati i vnimatelno se me{a so ovo{jeto.

Smesata se stava vo visoki ~a{i, a po `elba mo`e da se ukrasi so {lag.

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA