Sama svoj frizer

KOSATA DEL OD VA[IOT IZGLED

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

- Letnite gore{tini }e ve nateraat da razmisluvate i za toa kako da ja soberete va{ata kosata. So ~etka za fenirawe, lak za kosa i nekolku {noli }e mo`ete da se zboguvate od gore{tinite. Podignete go predniot del, a zali`ete go strani~niot i zadniot del na va{ata kosa.

- Penata za kosa i figaroto }e vi ovozmo`at priroden izgled na va{ata kosa. Ovaa frizura }e ve napravi da izgledate ne`no vo toplite letni no}i.

- Nekolku {noli vo forma na spirala i lak za kosa }e vi ovozmo`at da go dobiete ovoj izgled. Pritoa zadniot del dobro istapirajte go, a predniot zali`ete go so toa {to {i{kite }e gi navalite nastrana, a pritoa da ne izgledaat napadno.

- Kratkata kosa e sekoga{ vo moda, a vo ovoj period od godinata osobeno prakti~na. Isprskajte ja kosata so lak za kosa, a potoa so ~e{el dadete & go sakaniot pravec. Nad uvoto ostavete edno pramen~e, a zadniot del podignete go so lakot i ~etkata.

- Brilijantinot i ~e{elot, so ne mnogu gusti zapci, }e vi ovozmo`at garson-stil. Zadniot del ne`no zavitkajte go nanadvor, {i{kite zali`ete gi nad ~eloto.

- So pena za kosa izgu`vajte ja va{ata kosa. Patecot namestete go na edna strana, zali`ete gi {i{kite, a so {nola vo forma na peperutka ukrasete ja ovaa frizura.