Vo skopskoto selo 'R`ani~ino

KAMEN-TEMELNIK ZA "SVETA TROICA"

D. Zafirov, Snimil: Tripun Karata{ev

Na 23 ovoj mesec vo skopskoto selo 'R`ani~ino be{e osveten kamen-temelnikot na novata crkva "Sveta Troica". Na ovoj sve~en ~in prisustvuvaa golem broj vernici od seloto i od okolnite mesta.

Osvetuvaweto na kamen-temelnikot na novata crkva "Sveta Troica" go izvr{i Negovoto Bla`enstvo, Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski, g.g. Stefan vo soslu`enie so golem broj sve{tenici.

Po povod osvetuvaweto na kamen-temelnikot be{e izvedena kulturno-umetni~ka programa na koja zedoa u~estvo pove}e renomirani imiwa od na{ata estrada i be{e podgotvena bogata trpeza za prisutnite gosti.