Sredba so Ilija Kuzmanoski od Gorno Orizari - Bitola

REZBA OD DU[ATA VO STAKLEN PROSTOR

Pi{uva: Pero ANGELESKI

  • Prvata "izlo`ba" ja ima{e neodamna vo "Super bingo" kaj Igor Xambazov
  • Inspiracijata e prisutna vo literaturata, istorijata, bitot, sekojdnevniot `ivot, gledaweto na objektite, a potoa treba da se sedne i da se finalizira zamislenoto

Vo domot na Ilija Kuzmanoski re~isi sekojdnevno ima posetiteli. Nivnata cel e da go zadovolat qubopitstvoto kako toj razni motivi gi vklopuva vo {i{iwa. Golem broj od negovite dela gi otkupuvaat za ukras na semejnite vitrini.

Me interesira tradicijata na mojot narod od pristorijata do denes, veli gospodinot Kuzmanovski. Rabotam so drvo od crnica, mali elementi koi potoa makotrpno gi vnesuvam vo {i{iwata. Se slu~uva moite kupuva~i da ne pra{uvaat za cenata na ovie umetni~ki dela, no po priroda sum i dare`liv ~ovek.

Vo negovata rabotilnica, kako {to toj skromno ja narekuva, mo`at da se vidat razni alati, drvca, {emi, nacrti, s# so cel da se realizira zamislenata ideja so precizno vnimanie. Se dobiva vpe~atok deka profesionalno i so golemo vnimanie ja izleva ovaa rezba od du{ata {to i umetnicite mo`at da mu pozavidat.

Inspiracijata e prisutna vo literaturata, istorijata, bitot, sekojdnevniot `ivot, gledaweto na objektite, a potoa treba da se sedne i da se finalizira zamislenoto, dodava Ilija Kuzmanoski. Imam golem broj dela prodadeno i podareno ne pove}e od materijalen interes, tuku od ~ista qubov, da ostane traga vo idninata.

Pi{uva~ot na ovie redovi se po~uvstvuva voodu{even od negovata samopregorna trpelivost da ja voobli~i idejata vo ovaa mini-rezba. Kako nagrada za toa, dobiva i pofalbi od profesionalnite umetnici, od gra|anite na Makedonija, osobeno od onie koi egzistiraat vo dijasporata, koi ponesuvaat po nekoe delo kako znak da bidat poblisku do tatkovinata.

Go ostavivme vo negovata rabotilnica da ja sleva du{ata vo ovaa rezba so silata na sopstvenata imaginacija i mu predlo`ivme {to poskoro da organizira neobi~na izlo`ba. Veruvame deka nema da ostane nezabele`ana.