Komentar

MEANSKI "MUSTRI"

Zoran Nikolovski, urednik na "Australian Macedonian Times"

Ponekoga{ se doveduvam sebesi vo situacija da im se voshituvam na Albancite. Im zaviduvam na po~ituvaweto {to go imaat edni sproti drugi, na edna hierarhija na poslu{nost i na edna po~it kon popametnite (ne se site lu|e so ist intelektualen potencijal), koi gi vodat za nivna podobra idnina, iako na {teta na drugi narodi. A kaj nas, Makedoncite sekoga{ ima "mustri" koi si davaat za pravo da si igraat majtap so drugite i da mislat deka se najpametni vo ovie sudbonosni momenti na na{ata nacija i vera.

Na site makedonski sostanoci i sobiri na koi sum prisustvuval i vo Makedonija, pa i ovde vo Avstralija, sekoga{ }e se pojavat nekoi bezobrazni edinki koi plukaat po ~esnite lu|e koi sakaat da pridonesat ne{to za Makedonija i za Makedoncite. Tie se najopasnoto oru`je koe neprijatelot na Makedonija bespo{tedno go koristi. Zatoa, nemojte da ve ~udi {to Albancite n# pobeduvaat na site poliwa.

Pa, dragi moi "mustri", nau~ete go najosnovnoto, a toa e po~itta edni kon drugi. Vo ovie posledni nedeli, koga na{iot nedelnik go objavuva{e intrevjuto so eden mlad i progresiven Makedonec od Avstralija, jas kako urednik, se najdov vo taa ista polo`ba kako i onie ~esni Makedonci od na{ite sobiri. Telefonski mi se javuvaa i me "blagoslovuvaa" so meanski pcosti i kukavi~ki ja spu{taa slu{alkata "mustrite" koi mislat deka se makedonski patrioti i vistinski pravoslavni vernici samo zatoa {to slepo sledat eden vladika. Jas ovie "Makedonci" ne mo`am da gi mrazam, no deka gi `alam - sigurno gi `alam.