Na POND-O-MANIA 2000 vo Fejtvil, Severna Karolina

MAKEDONSKATA "UMETNOST VO KUFER"

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

  • Na Festivalot ima{e pove}e rabotilnici, a edna be{e posvetena isklu~ivo na Makedonija
  • Se izrabotuvaa lampi, mozaik, tarabuka, nakit, zname, freski, denar i yidni sliki. Istovremeno se izveduva{e makedonska izvorna muzika od strana na orkestar od Ohajo, se odr`a revija na makedonski nosii, se raska`uvaa makedonski narodni prikazni itn.

Pri krajot na 1999 godina Muzejot na sovremena umetnost vo Skopje be{e selektiran (me|u pette evropski muzei) da zeme u~estvo vo t.n. "Internacionalno partnerstvo me|u muzeite vo svetot. Ovaa inicijativa e pokrenata od Asocijacijata na amerikanskitye muzei, istovremeno finansirana i poddr`ana od nea.

Be{e predlo`en modelot pod naslov "Umetnosta vo kufer", praktikuvan pove}e godini od strana na muzejot vo Fejtvil. So cel {to poprofesionalno da se prijde kon realizacijata na ovoj Proekt, gospo|a Marion Xonston Vajli, pomo{nik-direktor, prestojuva{e eden mesec vo Makedonija pri {to maksimalno & se ovozmo`i da se zapoznae so glavnite segmenti {to go so~inuvaat umetni~kiot i kulturniot `ivot kaj nas. Taa se zapozna so onie momenti koi & bea potrebni za prezentacijata, realizirana vo nekolku formi. Sekako, najzna~ajno be{e da se realiziraat i ponatamu da se prezentiraat dvata kufera (ne samo na festivalot, tuku prvenstveno vo u~ili{tata), napolneti so predmeti, artefakti, knigi, videolenti i kompakt-diskovi koi se odnesuvaat na umetni~kiot i kulturniot `ivot vo Makedonija (od praistorijata do denes).

Vo realizacijata na proektot osobeno be{e va`en anga`manot na na{ite stru~ni lica, pred s# na kustosot Marika Bo~varova - Plavevska, koja u~estvuva{e vo realizacijata vo Muzejot vo Fejtvil. Pokraj stru~nite sugestii, taa u~estvuva{e i vo edna od rabotilnicite - u~ewe na makedonskiot jazik i azbuka na Festivalot nare~en Pond-o-mania, posveten isklu~ivo na Makedonija. Toj be{e odr`an na 10 juni 2000 godina i be{e masovno poseten. Ima{e pove}e sodr`ini: se izrabotuvaa lampi, mozaik, tarabuka, nakit, zname, freski, denar i yidni sliki. Istovremeno se izveduva{e makedonska izvorna muzika od strana na orkestar od Ohajo, se odr`a revija na makedonski nosii, se raska`uvaa makedonski narodni prikazni itn.