Intenzivni ministerski sredbi

POLITI^KI KARUSEL

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

  • Pred pove}e od polovina godina, toga{niot mlad minister za trgovija Gruevski, donese eden komi~en Zakon za uvoz na stari avtomobili do {est godini. Mene mi se ~ini deka dosega nikoj nema uvezeno ili pak, toa go napravile malkumina

Dodeka vo Makedonija besneeja {umski po`ari zaradi visokite tropski temperaturi, golem del od vladata na Qup~e bea na axilak vo Erusalim. Pa neli Qup~e go ostavi zamenikot Tupurkovski, no Tupurko ne se razbira od taka mali raboti, kako po`arite, toj se zanimava so krupni raboti kako Tajvan, ili na vele{ani da im donese voda so pomo{ na Grcite, (dosega za toa toj bil osumnaeset pati vo Grcija!). Na krajot na krai{tata, po`arite gi izgasna samiot Gospod.

Denovive na televizijata go gledame Trajkovski so soprugata na poseta kaj kralicata Elizabeta vo London, se pozdravuvaat tie dvajca, nejzinoto veli~estvo kralicata se navednuva, no Trajkovski so soprugata stojat ispraveni, kako da imaat stap vo ki~mata. Osnovno pravilo e deka pri pozdrav so nejziniot majestet da se napravi eden blag poklon. No, do tuka u{te ne do{le, kade vo Strumica videle kralevi, tamu navistina pominal car Samoil so svoite vojnici, ama toa bilo pred iljada godini, pa malku se zaboravilo!? Prvite sto godini se te{ki, potoa }e bide lesno.

KOMI^EN ZAKON

Pred pove}e od polovina godina, toga{niot mlad minister za trgovija Gruevski, donese eden komi~en Zakon za uvoz na stari avtomobili do {est godini. Mene mi se ~ini deka dosega nikoj nema uvezeno ili pak, toa go napravile malkumina. Namesto Vladata da se koregira, da ja uvidi svojata gre{ka i da ja poka~i starosnata granica na minimum deset godini, ili da vovede sloboden uvoz bez ogled na starosta na avtomobilot, taa mol~i. Proda`bata na novi avtomobili od prvi april e svedena na nula, lu|eto nemaat pari da kupuvaat novi, skapi avtomobili. Vladata toa ne go gleda i dodeka ne & re~e Svetskata banka, taa ne mrda so prst. Zna~i treba nekoj od nadvor da ja podbucne, pa duri toga{ da reagira.

Taka, denovive se slu~i ukinuvaweto na diskriminatorskiot zakon za patarini na stranskite vozila niz na{ive avtopati. ^estopati strancite moraa da pla}aat i trojno povisoka cena od doma{nite vozila. Toa go nema nikade vo Evropa, osven kaj nas i vo Srbija. Na toa jas nekolkupati reagirav do Ministerstvoto za soobra}aj vo imeto na gastarbajterite za da se isfrli taa diskriminacija. No, ne dobiv nikakov odgovor, bidej}i Vladava reagira samo koga }e ja opomene Evropa. So drugi zborovi, taa ne gi razbira osnovnite evropski parametri i standardi. Ovoj predlog najverojatno doa|a od Grcite, bidej}i tie se takare~i edinstveni stranski korisnici na na{ive avtopati. A, ako molevme nie i na{ite gastarbajteri, }e molevme u{te mnogu godini i nema{e ni{to da napravime! Inaku, jas na g. Todor Petrov, koga be{e pratenik, mu ka`av za diskriminacijata na patarinata za stranskite vozila, za toa da go proiznese pred Parlamentot i eve sega, po skoro deset godini, ne{to se napravi.

TURISTI^KA DISKRIMINACIJA

Denovive sme svedoci na intezivni politi~ki sredbi so ministrite na sosednite zemji. Makedonskata Vlada zboruva za golemo podobruvawe na odnosite, no narodot ni{to od toa ne po~uvstvuval. Jas s# u{te ne sum slu{nal eden Makedonec da oti{ol turisti~ki do Albanija. Nikoj ne odi, site se pla{at, da ne bidat ograbeni, ili avtomobilot da im bide ukraden. Edinstveno odat makedonskite Albanci i Makedonci po rabota, ama zadol`itelno vo pridru`ba so nekoj Albanaec. Zgora na toa, na granica se napla}aat 10 dolari za viza. Za da vlezete so avtomobil vo Bugarija na granica treba da platite 18 marki, patarina i nepotrebna dezinfekcija na kolata. Ovaa dezinfekcija e "gola voda" i edinstveno se praktikuva vo Makedonija i treba pod itno da se ukine, bidej}i e toa diskriminacija.

Za Grcija nema potreba da se zboruva, maltretiraweto za vizi e dobro poznato.