Izlet vo priroda

MUZIKA, SPORT, DRUGARUVAWE

Pi{uva: Zoran STOJKOSKI

  • Dojde vremeto i nie site Makedonci kade i da sme, da se sobereme, razbereme i da si podademe raka za da pobedime

Tradicionalniot "Leten izlet vo priroda" {to se odr`uva sekoja godina vo mesec juni, i pokraj lo{oto vreme, privle~e nekolku stotini Makedonki i Makedonci so svoite deca, rodnini i prijateli kako od Frankfurt taka i od bliskite mesta.

Dru`eweto, drugaruvaweto so bogata makedonska trpeza-skara, muzika i sport vo organizacija na MK "11 Oktomvri" im donese radost i ja pottikna `elbata za vreme na letnite odmori da se sretnat povtorno, no na svoite ogni{ta vo Makedonija.

Vo edna takva ubava, prijatna atmosfera se odr`a turnir vo {ah, a posebno vnimanie i zadovolstvo kaj prisutnite privle~e fudbalskata sredba pome|u (po) starite i mladite.

I ovoj pat pobednici bea (po)starite, a na mladite ne im preostana ni{to drugo, tuku da go platat cehot napraven po natprevarot. Na vakvite sredbi, koga se pee makedonska pesna i se igra makedonsko oro, nema cena {to ne mo`e da bide platena.

Ima mnogu primeri, pogovorki itn. koi uka`uvaat deka s# {to e zdru`eno e posilno i pojako. Iako site toa dobro go znaeme, nie Makedoncite te{ko se odlu~uvame toa do kraj vo delo da go sprovedeme.

Mojata preporaka glasi: Da gi po~ituvame i da se pridr`uvame na zakonite na prirodata. Drvjata znaat da se sprotivstavat na lo{oto vreme, taka {to se pritiskaat me|u sebe za da odoleat na silnite vetrovi. Dali dojde vremeto i nie site Makedonci kade i da sme, da se sobereme, razbereme i da si podademe raka za da pobedime, ili }e prodol`ime so razedinuvawe, pa ako treba "herojski" do eden da izgineme.

Zborot qubov krie vo sebe najgolemi bogatstva, uspesi i razo~aruvawa. Spored mene, koga }e se spomne ovoj zbor, s# e ka`ano. Pa na krajot vo ova moe javuvawe }e go upotrebam u{te edna{ so edinstvena `elba: Qubov me|u Makedoncite kade i da se!