Proekt za za{tita na Ohridskoto Ezero

KOMITET ZA UPRAVUVAWE SO SLIVOT

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Celta na Komitetot e da se promovira gri`ata za makedonskiot del od slivot na Ohridskoto Ezero i negovite resursi i da se obezbedi odr`liva zdrava sostojba na slivot, negovite funkcii i iskoristuvawe zaradi optimalna konzervacija i ekonomski efekti

Vo ramkite na programata za razvivawe na t.n. "Priod na upravuvawe so slivnoto podra~je" od Proektot za za{tita na Ohridskoto Ezero, za vtorata proektna godina e planirano formirawe na t.n. "Komitet za upravuvawe so slivot".

Konstitutivnata sednica na Komitetot za upravuvawe so slivot na Ohridskoto Ezero be{e odr`an na edinaesetti juli vo Ohrid. Na sostanokot me|u drugoto bea odredeni i osnovnite celi i zada~i i toa izgotvuvawe na integralen, seopfaten plan za upravuvawe so slivot i davawe prioritet na rizi~nite pra{awa vo istiot so cel da se postigne i odr`i stabilnosta i zdravjeto na ekosistemot, potoa konzervacija i unapreduvawe na `iveali{tata na ribite i drugiot `iv svet kako i poddr{ka na socio - ekonomskite potrebi na `itelite vo slivot.

Celta na Komitetot e da se promovira gri`ata za makedonskiot del od slivot na Ohridskoto Ezero i negovite resursi i da se obezbedi odr`liva zdrava sostojba na slivot, negovite funkcii i iskoristuvawe zaradi optimalna konzervacija i ekonomski efekti.