Iluzii

^IP-KARTI^KI ZA PACIENTITE?!

Ministerot za zdravstvo, d-r Dragan Danilovski, ponesen od iskustvoto na drugi zemji mnogu }e gi "izraduva" pacientite so toa {to saka da vovede ~ip-karti~ki mesto zdravstveni kni{ki. Taka gra|aninot }e se oslobodi od golemite i neprakti~ni tetratki koi im pravat problemi.

E, vo idnina, blaze si ni. Edinstveniot problem so zdravstvenite kni{ki }e se re{i i vo na{eto zdravstvo }e "cvetaat rozi".

M.L.


Skandalozen ~len za visokoto obrazovanie

DIPLOMI ZA PARASTUDENTITE!?

Famozniot ~len 128 od Predlog-zakonot za visoko obrazovanie }e im ovozmo`i na parastudentite od Mala Re~ica preku proverka na znaewata da si gi legaliziraat diplomite na dvata makedonski univerziteta, a dokolku s# u{te ne go zavr{ile "fakultetot", isto taka so proverka, }e mo`at najlegalno da ja zapi{at soodvetnata studentska godina.

Taka, ovaa vol{ebna formula na aktuelnata vlast }e im ovozmo`i na studentite od ovoj parauniverzitet da si gi ostvarat soni{tata da stanat lekari, profesori, psiholozi, pedagozi, odnosno da bidat idni akademski gra|ani.

Koj re~e deka tetovskiot parauniverzitet nema da bide priznat?!

M.L.


Nemil nastan vo crkvata "Sveti Nikolaj" vo Sveti Nikole

EPISKOPSKA [LAKANICA

Avtor na posledniot izum za prevospituvawe na neposlu{nite sve{tenici koi ne obrnuvaat vnimanie na naredbite od svojata hierarhija e episkopot g. Jovan Dremvicki, a negovite novi metodi na svoja ko`a neodamna gi po~uvstvuval sve{tenikot Kiro Dav~ev.

Nastanot so koj episkopot Jovan u{te edna{ go potvrdi vnesuvaweto noviteti vo crkovnata praktika se slu~il na devetti ovoj mesec, za vreme na slu`bata vo crkvata "Sveti Nikolaj " vo Sveti Nikole so koja ~inona~alstvuval g. Jovan, a bile prisutni i lokalnite sve{tenici. Na liturgijata vo crkvata bil vklu~en i detskiot hor so koj rakovodel sve{tenikot. Nekade kon sredinata na liturgijata, na op{ta iznenadenost na prisutnite episkopot Dremvicki mu udril {lakanica na sve{tenikot.

Kako {to izjavi sve{tenikot Dav~ev, toa se dol`elo najverojatno na negovoto nevnimanie kon episkopot koga toj dal znak da se zapo~ne so slu`bata, bidej}i vo momentot negovoto vnimanie bilo svrteno kon horot. "Koga se vrativ do prestolot episkopot Jovan bez objasnuvawe mi udri {lakanica, i do den-denes nemam dobieno nikakvo izvinuvawe ili pak objasnuvawe".

M.S.


Narodot protiv "Elektrostopanstvo"

SO PCI PROTIV MRAKOT!

^etiri ov~arski pci mu nanele te{ki povredi na Bo{ko Popovski od "Elektrodistribucija", koga se obidel da ja isklu~i strujata na nivniot stopan poradi neplateni smetki.

Elektri~arot Bo{ko, so nalog od svojata firma, vlegol vo dvorot na Vlado Jankulovski i po~nal da ja izvr{uva svojata dol`nost. Ovoj pak, ne gledaj}i drugo ~are (?!), mu gi pu{til razbesnetite pci. Edno od ku~iwata se ka~ilo na avlijata od dvorot i skoknalo vrz Popovski za da go zadavi, dodeka drugite tri so ~elustite go grizele po nozete i racete. Lekarite potvrdile deka ku~iwata bukvalno mo`ele da go masakriraat rabotnikot (?!), ako grupa selani ne go spasila vo vo posleden mig.

Na site ni e pove}e od jasno deka finansiskata sostojba kaj narodot e pred kolaps, no ako na aktuelnata vlast ne & dojde umot, s# pove}e }e nadvladuva yverskoto kaj narodot!!!

A.P.