SLADOLED OD DIWA

Potrebno:

- 1 pomala diwa;

- 280 grama {e}er.

Podgotovka:

Vo podlabok sad se stava edna ~a{a voda da zovrie zaedno so {e}erot. Diwata se pasira so viqu{ka i se potura so prethodno podgotveniot sirup. Smesata povtorno se pasira niz gusto sito. Vo golem sad se stava mraz, a vo nego se stava sadot so pasiranata diwa. Smesata se mati kuso vreme dodeka ne stane gusta, a potoa se stava vo zamrznuva~.


SLADOLED SO SVE@O OVO[JE

Potrebno:

- 2 `ol~ki;

- 6 la`ici {e}er;

- 1/2 kesi~ka vanilin {e}er;

- 2 la`ici gustin;

- 1 ~a{a {lag;

- 1/4 litar mleko;

- sve`o ovo{je.

Podgotovka:

@ol~kite i {e}erot se matat, a potoa se dodava vanilin-{e}er. Postepeno se dodavaat gustinot, {lagot i mlekoto. Smesata se vari na parea, a potoa se pasira niz gusto sito, neposredno vo sadot za sladoled i se stava vo fri`ider.

Pri slu`eweto, na dnoto od ~a{ata stavete nekolku rezanki limon, trkalca od praski, kajsii i drugo sve`o ovo{je.

 Podgotvila: Aneta POPANTOSKA