Mali neprijatnosti

OPASNI MORSKI @ITEL^IWA

Podgotvila: Mileva LAZOVA

Iako moreto nudi prekrasno u`ivawe, sepak i vo nego mo`e da dojde do nesakani i neprijatni sredbi. Mo`e da naletate ili da zastanete na nekoi morski `itel~iwa koi, iako izgledaat mali, mo`at da bidat opasni. Eve nekolku soveti kako da se za{titite od niv:

- Dokolku naletate na morski e`ovi, vedna{ treba vnimatelno da gi izvadite bockite. Tie se lesno kr{livi, pa postoi opasnost da navlezat podlaboko vo ko`ata i da nastane infekcija. Bockite polesno }e gi izvadite dokolku povredenata noga deset minuti ja dr`ite vo topla voda. Egzoti~niot, no delotvoren recept nalo`uva na povredenoto mesto da se stavi papaja i da se dr`i polovina ~as.

- Mestoto koe do{lo vo dopir so meduza e bolno, ~e{a i pe~e. Se javuva crvenilo, a po nekolku ~asovi flekite se pretvoraat vo meur~iwa koi dokolku ispukaat mo`at da predizvikaat infekcija. Potrebno e mestoto vedna{ da se izmie so morska voda. Par~iwata od pipcite, koi ostanale na ko`ata treba da se otstranat so tupata strana na no`ot. Bidete pretpazlivi, bidej}i ostanatite del~iwa mo`at da ispu{tat otrov. Bolnoto mesto izmijte go so me{avina na ocet i voda ili pak so limonov sok, a dokolku meur~iwata se inficiraat, morate da pobarate medicinska pomo{.