Vo dolgoo~ekuvanite letni odmori

BIDETE PREKRASNI VO BELO

Podgotvila: Mileva LAZOVA

Cela godina ste vo is~ekuvawe na denot koga }e zaminete na godi{en odmor. Preokupirani od sekojdnevnite obvrski i problemi, so netrpenie go o~ekuvate zaslu`eniot odmor. Zatoa, potrudete se, vo denovite minati pokraj golemata voda, da bidete oslobodeni od seto toa. Za da se ~uvstvuvate slobodni, soedineti so prirodata, ponesete lesna i udobna garderoba. Fustanite, pantolonite, bluzite neka bidat ednostavni i komotni od pamu~ni materijali, za da mo`ete da go di{ete ~istiot vozduh so celata ko`a. Ako ste malku ve{ti vo {ieweto mo`ete i sami da gi so{iete. Kolku se poednostavni, tolku se poubavi.

I u{te ne{to. Vi ja prepora~uvame belata boja. Taa izgleda prekrasno na potemnetata ko`a.