"Sveti apostoli Petar i Pavle" - Petrovden

FENIKS ZA EDEN NEZABORAVEN PRAZNIK

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Svetiot apostol Petar go znaeme kako prvodojden na ovie makedonski bibliski prostori, bidej}i vo toj bibliski vremenski period ja zapo~nal i svojata prva misionerska dejnost davaj}i svetli zborovi od Svetata kniga i zboruvaj}i za zna~eweto na svetata Hristova crkva
  • Hramot ovie denovi li~e{e na edno posebno hristijansko sobirali{te i site zaedno go slavea ovoj poznat praznik pod ime Petrovden, Pavlovden

Datumite 12 i 13 juli se feniks za edno praznuvawe koe sekoe leto se slu~uva vo glavnata crkva vo naselbata "\or~e Petrov" vo Skopje. Ovaa naselba pretstavuva edno vistinsko grad~e koe so decenii `ivee za ovie 12 i 13 julski denovi, kako {to znaat da `iveat site mali gradovi.

"\or~e Petrov" ne e edinstven del na gradot. Naselbata so svojata vistinska istorija, so svoeto zna~ewe i denes `ivee kako vistinsko malo grad~e koe celi dva veka opstojuva. "\or~e Petrov" si ima svoe `iveewe, svoi vekovi, svoja ubavina. Si ima tradicionalna ~ar{ija. Verskiot `ivot se odvival manastirski so manastirite koi go opkru`uvale od site strani, kako zna~aen op{tinski centar. Vo samoto grad~e postoela samo edna mala stara crkva i na ova mesto izrasna novoizgradena crkva vtora po golemina vo gradot. Koga taa be{e dovr{ena kako prekrasen hram, ja osveti poglavarot i osnovpolo`nik na avtokefalnosta na MPC, g.g. Dositej.

SVETILI[TE ZA SKOPJE

Tokmu ovoj hram denes se ra|a so edna nova vizija za da postane eden od najubavite hramovi vo na{iot glaven grad Skopje. Vo ova vreme ovaa crkva }e stane ne samo novoroden~e za "\or~e Petrov", tuku edno duhovno novo svetili{te na na{iot glaven grad. Crkvata go nosi imeto na na{ite osnovopolo`nici, apostolite Sveti Petar i Pavle. Svetiot apostol Petar go znaeme kako prvodojden na ovie makedonski bibliski prostori, bidej}i vo toj bibliski vremenski period ja zapo~nal i svojata prva misionerska dejnost davaj}i svetli zborovi od Svetata kniga i zboruvaj}i za zna~eweto na svetata Hristova crkva. Tokmu ova vreme e zna~ajno za nas i za celata crkvena istorija i zatoa Makedonija so pravo ja narekuvame vistinsko biblisko `iveali{te.

PAVLOVSKI DENOVI

Se sobraa vernici od site strani. Vrie{e kako vo ko{nica. Site pati{ta vo "\or~e Petrov" bea polni so lu|e. Za prv pat otkako e poglavar, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan, so asistencija na pogolem broj sve{tenici i monasi otslu`i sveta bo`estvena Zlatoustova liturgija. Vo besedata {to ja odr`a zboruva{e za golemata vrvna uloga na ovie apostoli, posebno za apostol Pavle koj na ovie prostori ja zapo~na i svojata prva bibliska misija. Besedata be{e odr`ana so posebno vnimanie i naide na golema qubov kon vernicite. Po bogoslu`bata se odr`a duhovno svetili{te vo site delovi na i okolu crkvata.

Taka, vo gorniot del na noviot kompleks na crkvata se priredi golem priem za Negovoto Bla`enstvo, mnogu gosti i prijateli koi dojdoa na ova praznuvawe. Navistina ovie momenti bea nezaboravni. Hramot ovie denovi li~e{e na edno posebno hristijansko sobirali{te i site zaedno go slavea ovoj poznat praznik pod ime Petrovden, Pavlovden. Taka be{e celi dva dena i ovoj feniks koj svete{e vo ovoj del od grad~eto "\or~e Petrov" se pretvori vo nezaboravna metafora koja }e ostane trajno vo se}avaweto na site prisutni gosti i vernici.


"\or~e Petrov" si ima svoe `iveewe, svoi vekovi, svoja ubavina. Si ima tradicionalna ~ar{ija. Verskiot `ivot se odvival manastirski so manastirite koi go opkru`uvale od site strani, kako zna~aen op{tinski centar. Vo samoto grad~e postoela samo edna mala stara crkva i na ova mesto izrasna novoizgradena crkva vtora po golemina vo gradot. Koga taa be{e dovr{ena kako prekrasen hram, ja osveti poglavarot i osnovpolo`nik na avtokefalnosta na MPC, g.g. Dositej.