KNIGI: Marko Kitevski - "Makedonska narodna lirika"

NARODOT PREKU QUBOVTA I HUMOROT

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Marko Kitevski e roden vo 1950 godina. Ima objaveno golem broj knigi i nau~ni trudovi. Avtor e na statii, kritiki i prikazni, a denes raboti kako nau~en sovetnik vo Institutot za makedonska literatura

U{te vo najrano objavenite zbornici na na{ata zemja dominira silinata i ubavinata na narodnata lirika, na poetskiot zbor na naratorot. Vo pesnite od narodot i na narodot, poetski e postaveno vremeto vo soodnos so prostorot na slu~uvawata i na s# ona {to pretstavuvalo preokupacija na obi~niot ~ovek. "Makedonskata narodna lirika" na Marko Kitevski sodr`i mitolo{ki, trudovi, semejni, detski, humoristi~ni, qubovni pesni koi go pretstavuvaat duhot na narodot, negovite vizii i ~uvstva za `ivotot i `iveeweto.

Vo mitolo{kite pesni se odrazeni damne{nite ~ovekovi sfa}awa, negoviot odnos kon svetot {to go opkru`uval, negovite tolkuvawa na mnogu prirodni pojavi i razni `ivotni pra{awa... Vo trudovite pesni, opeani se glavnite zanimawa na na{iot ~ovek... Semejnite pesni poznati i kako bitovi pesni opevaat najrazli~ni odnosi "od sekojdnevniot `ivot vnatre vo semejstvoto me|u oddelni negovi ~lenovi"... Ispolneti so lirski ~uvstva se pesnite za decata. Nekoi od niv gi sozdavaat vozrasnite, a za potrebite na decata, drugi pak, si gi sozdavaat samite deca, pred s# za zabava.