Slikarstvoto na Qubomir Belogaski

PEJZA@I I CVE]IWA

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Qubomir Belogaski e roden vo 1911, a po~inal vo 1994 godina. Ovoj makedonski akademski slikar i grafi~ar e eden od osnovopolo`nicite na sovremenoto makedonsko slikarstvo.

Delata od donacijata Qubomir Belogaski se realizirani vo sorabo-tka so pet institucii, muzei od pet gradovi niz Makedonija i toa Zavod - Muzej Strumica, Naroden muzej - Kumanovo, Umetni~kata galerija "Uranija" od Ohrid, Umetni~kata galerija - Bitola pri Zavodot Muzej Galerija Bitola i [tip, kade izlo`bata }e bide prefrlena na 10 avgust i }e trae do 30 avgust.

Na izlo`bata se izlo`eni 229 dela. Najgolemiot broj od ovie dela se akvareli (40) i toa mrtva priroda - cve}iwa i pejza`i. Delata se raboteni vo periodot od 1935 do 1965 godina. Vo znak na blagodarnost na avtorot i negovoto delo vo galerijata {to go nosi negovoto ime pri Muzejot na grad Skopje, izlo`eni se negovite dela vo postavka od po tri meseci vo godinata.