Filozofijata na makedonskite politi~ari

PRIGRABI KOLKU [TO MO@E[!

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

  • Makedonija e edna od najsiroma{nite zemji vo Evropa. Dve tretini od naselenieto se nenahraneti, ima semejstva vo koi po dva do tri dena ne jadele ni{to, a na{ive politi~ari se rasfrlaat sekojdnevno so iljadnici dolari, koi se vsu{nost krediti koi ovoj siroma{en narod mora eden den da gi isplati

@ivotna filozofija na makedonskite politi~ari e "izna{etaj se po svetov kolku {to mo`e{, toa edinstveno }e ti ostane". Se razbira prigrabi kolku {to mo`e{, ako ni{to drugo barem debeli dnevnici, prati gi decata na u~ewe angliski jazik vo London ili Amerika i na krajot gledaj ne{to da napravi{ za Makedonija.

Toa go pravea "komuwarite", a gledame istoto go pravat i sega{nive, duri vo patuvawata daleku gi nadminaa. Ovie mnogubrojni patuvawa mene mi izgledaat kako begawe od Makedonija. Makedoncite se poznati kako pe~albari i toa im e vo krvta i na politi~arive - {to podaleku od Makedonija.

Polovina od politi~arive ne treba da `iveat duri ni vo Skopje. Nim treba da im se stavat kreveti na aerodromot vo Petrovec, za da ne se ma~at sekojdnevno da odat do tamu, a so sega{nava rekonstrukcija na Skopskiot aerodrom i toj komoditet }e im se ovozmo`i. Nekoi politi~ari se pove}e nadvor otkolku doma. Toa posebno va`i za ministerot za nadvore{ni raboti koj patuva pove}e i od amerikanskata ministerka Olbrajt. Taa barem pravi svetska politika, mir ili vojna, nosi pari ili zema pari, a {to pravat na{ive? Najgolem "uspeh" be{e priznavaweto na Tajvan so {to definitivno ja svrtija Makedonija vo banana-republika, samo {to kaj nas nema banani, ima tikvi i krastavici.

Koga }e se zeme predvid deka edno takvo patuvawe na edna delegacija iznesuva najmalku sto iljadi dolari, toga{ strancite }e pomislat deka nie sme mnogu bogata dr`ava.

Realnosta e sosema druga, Makedonija e edna od najsiroma{nite zemji vo Evropa. Dve tretini od naselenieto se nenahraneti, ima semejstva vo koi po dva do tri dena ne jadele ni{to, a na{ive politi~ari se rasfrlaat sekojdnevno so iljadnici dolari, koi se vsu{nost krediti koi ovoj siroma{en narod mora eden den da gi isplati.

Glavniot problem e vo toa {to na{ive politi~ari nemaat nikakov odnos kon parite. Premladi se, na mnogumina od niv ova im e prvo vrabotuvawe, a ne gi cenat parite, bidej}i nikoga{ ne gi ni zarabotile!?

Mnogumina od niv se pod 30-godi{na vozrast. ^itame od pe~atot deka zamenik-ministerot za nadvore{ni raboti bil s# u{te na otslu`uvawe na voeniot rok. Nema da me ~udi ako eden den pro~itam deka zele novi politi~ari od Detskata ambasada "Me|a{i", koja patem re~eno e edna "komuwarska" izmislica. O~igledno golem del od politi~arive treba da se za~lenat vo Detskata ambasada "Me|a{i", da podnau~at ne{to za politikava i za `ivotot, pa duri posle da se vklu~at vo Vladava.

Vaka mladi, koga }e sednat da razgovaraat so stranskite politi~ari koi mo`at da im bidat tatkovci, strancite gledaat so so`aluvawe kon niv i }e im frlat po nekoja tro{ka milostina. Pa se ~udat zo{to strancite ne im veruvaat, zo{to sekoga{ imaat edna doza na skepsa i nedoverba?! I na krajot, sekoj razgovor se sveduva na udirawe po ramo i "}e se vidime drugpat".