Komentar

HRISTIJANSKI RASKOL

Zoran Nikolovski, urednik na Macedonian Australian Times

Vo ova vreme koga ja gubime Zapadna Makedonija i imame nacionalno {tetni razliki me|u makedonskite partii vo Makedonija, nie Makedoncite vo Avstralija namesto da bideme edna dvi`e~ka sila koja }e go krene na{iot narod vo Makedonija za nacionalen spas so Vlada na nacionalno edinstvo, nie dozvolivme da bideme razedineti na takanare~eni "Petrovci" i "Antipetrovci".

So ova razedinuvawe, nie sme bespomo{ni da dejstvuvame zaedni~ki za na{ite nacionalni interesi, bez razlika na koja partija & pripa|ame i jas otvoreno ovde go pra{uvam vladikata Petar dali negovata hristijanska misija kako Mitropolit avstralisko - novozelandski e uspe{na koga narodot vo negovata eparhija e potpolno polariziran?

Dali eden vladika mo`e da si dozvoli svoite vernici da gi tu`i i anatemisuva, namesto hristijanski i so tolerancija da gi re{ava site problemi vo svojata eparhija, bidej}i crkvata e narod, ako ve}e ne go zaboravil toa! Se pra{uvam dali mitropolitot Petar nekoga{ razmisluval deka so sudskite procesi {to gi vodi po sudovite vo Avstralija samo im koristi na site onie koi ja negiraat Makedonija kako dr`ava na makedonskiot narod.

Po seto ova, se nametnuva edinstvenoto re{enie za dobrobit na iznapateniot makedonskiot narod, a toa e povlekuvawe na vladikata Petar od Avstraliskata-novozelandskata eparhija, a za negovata idnina neka odlu~at ~lenovite na SAS na MPC so polna odgovornost i hristijanska svest.