]e n# ubedi li Premierot deka `iveeme vo rajot?

VLADA BEZ USUL!

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Da se potsetime samo na izjavata na Premierot na duelot so novinarite na edna televiziska stanica, deka Buxetot na Republika Makedonija s# pove}e se polni. Ama, zaboravi da ka`e deka xebovite na narodot s# pove}e se prazni i deka mnogu semejstva vo dr`avava `iveat na rabot na egzistencijata
  • So pomo{ na noviot zakon, Vladata }e pora~uva tekstovi vo stilot: Ovaa Vlada i ovoj Premier se najpametni lu|e na svetov

Vladata na premierot Qub~o Georgievski, o~igledno, nema usul vo svoite antinarodni dejanija. Od predizbornite prazni vetuvawa do denes, Premierot n# ubeduva deka `iveeme vo rajot nare~en Makedonija. Sepak, sostojbite voop{to ne se takvi.

Kolku za potsetuvawe: Koalicijata vetuva{e milijarda dolari, vrabotuvawe na 100.000 novi nevraboteni, pogolema cena na tutunot, reformi so koi narodot }e `ive podobro i s# taka vo toj stil.

Nie do denes vo Makedonija ne vidovme milijarda dolari, s# pove}e se zgolemuva brojot na nevrabotenite, otkupnata cena na tutunot ne e devet germanski marki, cenata na strujata e povisoka, cenata na naftata i naftenite derivati se zgolemuva na sekoi deset dena, ministrite od Vladata s# pove}e begaat od novinarite koi postavuvaat mo{ne nezgodni pra{awa, brojot na socijalnite slu~ai od den na den se zgolemuva i taka do beskraj so vladinite gre{ki. Ministrite ednostavno nemaat usul.

Da se potsetime samo na izjavata na Premierot na duelot so novinarite na edna televiziska stanica, deka Buxetot na Republika Makedonija s# pove}e se polni. Ama, zaboravi da ka`e deka xebovite na narodot s# pove}e se prazni i deka mnogu semejstva vo dr`avava `iveat na rabot na egzistencijata. Kolku za ilustracija (kako argument): Vo Makedonija denes ima, ni pomalku ni pove}e, tuku "okolu" 170.000 socijalni slu~ai. Za Premierot toa ne e va`no. Va`no e deka Buxetot ni e poln.

Ona {to sega e najaktuelno e sekako Predlog-zakonot za visoko obrazovanie. Otkako tekstot be{e pro~e{lan i kaj nas i vo Evropa (bez niv ni{to!), eve sega, barem kako {to reagiraat ~elnicite na Univerzitetot vo Bitola, pred Parlamentot se nudi nekoj sosema tret tekst vo koj se napraveni "mali izmeni". Zna~i, ovaa Vlada so potturawe na zakoni saka da vladee so dr`avava. Malku usul nema da im bide na {teta na ministrite.

Tekstot na Predlog-zakonot za javno informirawe, pak, e prikazna za sebe. Ka`aa lu|eto deka }e vladeat sto godini. Toa sakaat da go napravat, me|u drugoto, i so vrzuvawe vo sinxiri na novinarite. So pomo{ na noviot zakon, Vladata }e pora~uva tekstovi vo stilot: Ovaa Vlada i ovoj Premier se najpametni lu|e na svetov.

Airlija zakoni i aferim vladari. Belkim }e se smeni ne{to naskoro vo vlasta na ovaa dr`ava.


GAFOVI

Proektot "Tajvan" se poka`a jalov. Vasil Tupurkovski, nitu po dve godini od negovoto vladeewe ne ja donese vetenata milijarda vo Makedonija. Potoa se slu~ija mirovnite NATO-sili vo dr`avava, a Premierot ne znae{e toa da go iskoristi. Na makedonsko-jugoslovenskata granica bea kidnapirani ~etvorica vojnici od ARM koi bea "trampani" so Makedonecot od albansko poteklo, Asani. Izjavata na "minister~eto" Kqusev deka stanuva zbor za "vojni~iwa" ne zaslu`uva komentar. Proda`bata na na{ite pretprijatija na gr~ki firmi e "osoben" skandal. Privatno-rabotnoto patuvawe na axilak vo Erusalim na Qub~o so soprugata, po s# izgleda, be{e kapak na site gafovi na ovaa Vlada. Polo{o zdravje!