Predizborni lagi

NARODOT E SIT OD PRAZNI VETUVAWA

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Narodot se zasiti od prazni zborovi i najverojatno ako s# te~e vo najdobar red, pogolemi {ansi }e ima nekoj nov, odnosno tret politi~ki subjekt
  • Tepa~kite i karanicite koj da zeme pove}e besplatni topki i penkala, i ovoj pat }e bidat neizbe`ni

Desetti septemvri e rokot koga vo Republika Makedonija }e se odr`at vtorite po red lokalni izbori i koga op{tinite i gradovite }e dobijat novi lu|e za gradona~alnici i sovetnici. Ova e period koga politi~kite partii pregovaraat i se dogovaraat kako }e nastapat na izborite. Vsu{nost, sekojdnevno po mediumite mo`eme da pro~itame koj na kogo mu se dopa|a i koj so kogo }e koalicira. Vremenskiot rok od 10 avgust do 10 septemvri e period koga gra|anite }e mo`at povtorno da gi slu{aat istite vetuvawa i od vlasta i od opozicijata. Tuka }e bide i vetuvaweto za podobruvawe na `ivotot vo soodvetnite gradovi i op{tini, kako i namaluvawe na nevrabotenosta.

PCOVKI I KRITIKI

Sepak, gra|anite znaat deka toa se samo lagi za da se dobie foteljata. Nivnoto prisustvo na mitinzite nema da bide poradi nivnata qubov kon partijata koja go dr`i mitingot, tuku za da si ja ispraznat nasobranata negativna energija. Povtorno }e imame pcovki i kritiki upateni na smetka na vlasta i opozicijata, no narodot znae deka nitu ednite nitu drugite ne se cve}e za mirisawe. Tepa~kite i karanicite koj da zeme pove}e besplatni topki i penkala i ovoj pat }e bidat neizbe`ni. Podlegnuvaweto na vakvite podaroci, mo`e da se opravda, zatoa {to barem ne{to }e dobijat i deka barem od svojot xeb nema da tro{at pari za penkala. Vsu{nost podobro e da dobijat ne{to, otkolku ni{to. Polzata i od ovie, kako i od site prethodni izbori, mo`e da bide samo alsfaltirani ulici. Ona {to najmnogu n# ~udi e toa {to i pokraj napravenite gre{ki, vlasta i opozicijata veruvaat deka povtorno }e mo`at da gi la`at gra|anite. Narodot se zasiti od nivnite prazni zborovi i najverojatno ako s# te~e vo najdobar red, pogolemi {ansi }e ima nekoj nov, odnosno tret politi~ki subjekt.

ZA ISELENICITE

Vlasta i opozicijata negoduvaat i okolu pra{aweto za glasawe na iselenicite. Ako Vladata navistina se gri`i za iselenicite i saka da gi pridobie na svoja strana, treba da porazmisli malku dali treba da go ukine Ministerstvoto za iseleni{tvo. Aktuelnata vlast ne treba mnogu da o~ekuva od iselenicite, bidej}i taa, kako i prethodnata, ne napravi ni{to za niv. Za toa svedo~at i izmenetite stavovi na iselenicite, koi se nezadovolni od politikata koja ja vodi ovaa vlast kon niv. Vsu{nost, ova go potvrduva i maliot odyiv na iselenicite na minatite pretsedatelski izbori, koga aktuelnata vlast organizira{e besplatni poseti na svojata zemja (no pod uslov da se glasa za nea). Za~uduva i negri`ata na SDSM-ovcite za iselenicite vo dijasporata. Ako navistina saka da gi pridobie na svoja strana, toga{ treba da se bori za niv, a ne taka lesno da se otka`uva i da komentira deka ne se sozdadeni uslovi za takvo ne{to.

Kako i da e, izborite }e dojdat i }e si pominat. I pokraj zakonskite regulativi, onie koi re{ile da ja osvojat vlasta, mislat deka mo`at da go napravat toa po sekoja cena, pa makar i so falsifikat (slu~ajot so poslednite pretsedatelski izbori). No, narodot si ja nau~i lekcijata. Nema da dozvoli u{te edna{ takvo ne{to, Toj znae za kogo da go dade svojot glas. Dosta mu e od lagi i izmami.


@ENA GRADONA^ALNIK

Na ovie izbori i `enite ja dobija mo`nosta da se kandidiraat za sovetni~kite i gradona~alni~ki mesta. VMRO - DPMNE, DA, DPA, SDSM, LP , LDP, PDP, DS, SRM, Obedinetata partija na Romite i Demokratskata partija na Turcite se obvrzaa da kandidiraat najmalku edna `ena za gradona~alnik.


KOALICIRAWA

VMRO - DPMNE na pretstojnite lokalni izbori }e nastapi so Demokratskata alternativa. A ovaa pak, najverojatno }e ja dobie poddr{kata od Sojuzot na Romite na Makedonija i Partijata na Turcite.

SDSM - LDP - SP i Ligata za demokratija zaedni~ki }e nastapat na izborite.

Vistinskata makedonska reformska opcija na Boris Zmejkovski najverojatno }e koalicira so partiite koi ne u~estvuvaat vo nitu eden blok. Taa ima pregovori so Demokratskiot sojuz i Liberalnata partija, iako ovie najavija deka }e nastapuvaat samostojno.

DPA gi povikuva pratenicite na PDP za zaedni~ki nastap.