Uslovuvawa od Evropskata unija

EVROPA NI GI VRA]A BEGALCITE

Ako Republika Makedonija saka da bide ~lenka na EU, }e mora na svojata teritorija da gi prifati site lica-begalci od Kosovo koi bez validni dokumenti zaminale vo evropskite zemji. Zna~i, kosovskite begalci }e ni bidat vrateni nazad.

Ovaa klauzula se odnesuva na site zemji-~lenki na EU i na onie so koi se pregovara, a proizleze od pregovorite koi se odr`aa minatata nedela vo Brisel.

Edinstvenata polza od vakvoto barawe za nas e toa {to i nie na EU }e mo`eme da & gi vra}ame site lica koi od tamu kaj nas doa|aat bez validni dokumenti. A, }e smeeme li?!

@.M.


Uceni na "Okta"

NARODOT (NE) PIE OKTA - NAFTA

]e imame li ovaa nedela novo poka~uvawe na cenata na benzinot? I pokraj toa {to Ustavniot sud donese odluka spored koja toa nema da se slu~i, nie najverojatno }e prodol`ime da igrame po gr~kite pravila i nema da ja ukineme praktikata sekoja nedela da ja poka~uvame cenata na benzinot. Od druga strana, pak, ako OKTA ne gi ostvari svoite prava, mo`e da n# uceni so toa {to }e prestane da distribuira nafta do benzinskite pumpi i kerozin za avionite. Izborot e na{.

Sepak, s# pove}e blednee grafitot na eden skopski yid koj glasi: "Narodot ne pie gr~ka nafta".

@. M.


"Kompromisi" okolu imeto

VESNIK ILI DR@AVA?!

Atinskiot provladin vesnik "Eksusija" tvrdi deka Atina i Skopje se s# poblisku do kompromis okolu imeto na sosednata dr`ava (~itaj Republika Makedonija!). "Kompromisot so Skopje e mnogu blisku i {efot na atinskata diplomatija, Jorgos Papandreu, i makedonskiot pretsedatel, Boris Trajkovski, se soglasni za pozitivnata atmosfera vo razgovorite".

Zgora na toa, makedonskiot pretsedatel, Boris Trajkovski, vo intervjuto za londonskiot "Bi Bi Si", me|u drugoto, istaknal deka imeto e "predmet na pregovorite {to se vodat pod pokrovitelstvo na Obedinetite nacii i deka atmosferata e mnogu dobra"!?

Alal da im e na vakvite na{i "pregovara~i"! Samo ne znaeme {to }e bideme ako n# prekrstat vo "Nova Makedonija". Vesnik ili dr`ava?!

A.P.


Zakon protiv slobodata vo novinarstvoto

VLADINA CENZURA?

Predlog-zakonot za javno iformirawe predizvika brojni polemiki i nesoglasuvawa na relacija Vlada - mediumi.

Vladata so ovoj zakon ne saka da napravi kontrola vrz novinarite, nema namera da ja ograni~i slobodata na mediumite, no vo otsustvo na novinarska organizacija, Vladata si zema za pravo nekoi raboti da gi regulira so Zakon. Vaka, barem, ja sfa}a i ja objasnuva potrebata od vakov zakon vladiniot portparol Milo{oski.

Nasproti ovoj stav, sopstvenicite, urednicite i novinarite od pove}eto mediumi velat deka ovoj zakon samo }e im go ograni~i pravoto za slobodno i vistinsko informirawe na javnosta. Forumot na mladi novinari revoltirani od nametnuvaweto na nepotrebniot zakon od strana na Vladata, podgotveni se da se izborat za nivnoto pravo na slobodno izrazuvawe ako e potrebno i preku masovni protesti.

Dali e vo pra{awe vistinska potreba od vakov Zakon ili pak Vladata se pla{i od obelodenuvawe na brojni vistini za koi taa ne saka da izlezat vo javnosta?!

M.L