Moda

BIDETE VO TREND

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

Letoto e vreme koga garderobata i site preostanati detali, koi se del od modata, se posebno va`ni za va{iot izgled. Ovaa sezona posebno se aktuelni ne`ni, nenapadni boi koi ja istaknuvaat pred s# ne`nata i senzualna figura na `enata. Ne`no rozevata, sinata i ne`nata violetova boja bukvalno gi preplavija buticite.

Vo moda se mini-zdolni{ta, tesni pantaloni dolgi do potkoleno, tesni mai~ki so preramki vo site boi, dolgi tesni fustani, s# {to ja poka`uva figurata na `enskoto telo.

Kako dopolnitelni elementi, t.e. modni detali se ~evlite, odnosno sandalite ili nalanite koi se ukraseni so mnogu vrvci, rem~iwa i drugi {noli i dodatoci.

^antite se vo boja kako i sandalite, so tenki ra~ki, mali ne mnogu glomazni i napadni. Mnogute {ari i vezovi koi gi odbele`aa osumdesettite godini povtorno se vo moda. Niv mo`e da gi sretnete na pantalonite i maicite kako bordura, a sekako ubavite vezani detali gi ima i na ~antite. Pekolnite gore{tini vi "dozvoluvaat" na glavata da stavite i {apki vo boja, vo zavisnost od garderobata {to ja nosite. [apkata od slama ukrasete ja so cvetni detali i pandelka vo razni boi.