"Sveti Jovan Krstitel" - Ivanden

PREDVESNIK NA HRISTOS

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

Manastirot "Sveti Jovan Krstitel" koj se nao|a vo naselbata Kapi{tec, kako i site drugi istoimeni hramovi, na sedmi juli go slavat rodendenot na golemiot svetec koj go otvori i go osvetli patot po koj{to pristigna sinot Bo`ji na zemjata me|u lu|eto. Jovan Krstitel im propovedal na lu|eto da se dr`at podaleku od site nepravdi i da se borat protiv site zla, a gre{nicite gi povikuval da go primat pokajanieto za da im stane dostapno carstvoto nebesno. Poradi toa lu|eto mislele deka toj e spasitelot, no Jovan odgovaral : "Jas ne sum Hristos, toj e posilen od mene, jas ve kr{tevam so voda, a toj }e ve krsti so Svetiot duh. Mene Gospod m# isprati da odam pred nego i da mu go podgotvam patot".

Verbata i vodata protiv site bolesti

Tokmu zatoa ovoj golem den koj datumot ne go menuva, posveten na Sveti Jovan, se ~estvuva na na~in dostoen za Krstitelot koj go kr{teva{e narodot so vodite od rekata Jordan i go propoveda{e doa|aweto na Hristos.

SVETA LITURGIJA

Vo ~est na Svetitelot utroto vo manastirot "Sveti Jovan Krstitel" vo Kapi{tec vo Skopje be{e odr`ana sveta liturgija. Po bogoslu`bata na koja prisustvuvaa golem broj vernici se zema pri~esna po ednonedelniot post. Inaku, ovoj praznik se vika i leten Sveti Jovan koj se pa|a vo takanare~enite Petrovi posti koi zapo~nuvaat od 27 juni do 12 juli, dodeka zimniot Sveti Jovan se pa|a na 11 septemvri koga spored veruvawata ne se jade ni{to crveno (lubenica, domat) zatoa {to na toj den mu bila prese~ena glavata na Krstitelot.

Freska-mozaik na Sveti Jovan Krstitel

Na ovoj golem den vo Manastirot be{e osvetena voda i osveten i podelen na vernicite slavskiot kola~ od kumovite.

ISCELITELSKA MO]

Do Manastirot, koj se nao|a vedna{ vo podno`jeto na Vodno, od karpite se sleva studena voda koja{to osven prekrasnata gletka koja mu ja nudi na posetitelot spored veruvawata ima i iscelitelska mo}.

Manastirot "Sveti Jovan Krstitel" vo Kapi{tec

Potrebno e samo ~ovek da ima cvrsta vera i toga{ bolesta mo`e da ja snema, da is~ezne. Samo silno da se veruva vo Boga i da se ima golemo trpenie, pou~ena od sopstvenoto iskustvo ni re~e baba Zuja.


"Jas ne sum Hristos, toj e posilen od mene, jas ve kr{tevam so voda, a toj }e ve krsti so Svetiot duh. Mene Gospod me isprati da odam pred nego i da mu go podgotvam patot".