REAKCIJA: Otvoreno do premierot Qub~o Georgievski

[TO ]E PU[I I [TO ]E ^ITA GEBELS OD DEL^EVSKITE SOKA^IWA?!

Pi{uva: Vojo DODEVSKI

  • ... Otkako }e ja zagubi vlasta vo koja go vturnaa mediumite koi za nego denes se "gebelsovski" nastroeni protiv vlasta
  • Soo~en so dilemata kogo da `rtvuva, svojot najtira`en novinar ili ohridskoto galeni~e na Georgievski, mojot "gazda" zabrani da se pi{uva za povrzanosta na ohridskiot {vercer na cigari so vrvot na VMRO -DPMNE i jas, prirodno, ja napu{tiv redakcijata, za prv pat ~uvstvuvaj}i ja na svoja ko`a gebels{tinata na Georgievski
  • Nitu denes ne mu zabele`uvam na mojot porane{en gazda zaradi ovoj izbor, bidej}i na kontoto na "Fokus" Georgievski kako nov premier nabrgu prefrli 100.000 buxetski germanski marki
  • Velat deka na{iot Gebels ne pu{el i ne ~ita vesnici. Oti vo cigarite ima nikotin, a vo vesnicite koi ne se pod negova cenzura, ima mnogu "reket novinarstvo"

Na 11 juli godinava po moja tu`ba vo Osnovniot sud Ohrid zapo~na sudeweto na lokalniot {vercerski "kum", ~ija specijalnost e {verc so cigari. A.S. dodu{a bil faten i vo {verc so `iva. Ima dokazi deka osven diplomatskiot, istovremeno poseduval u{te najmalku dva va`e~ki paso{a na negovo ime, deka bil zainteresiran za trgovija so eksplozivi, ama kako {to ve}e napomnav i kako {to znaat site dobro upateni ohri|ani, silnoto bogatstvo koe ne go krie, go steknal {vercuvaj}i cigari, a kako {to samiot objasnuva na eden od moite audio dokazi: "najubava para pravel so cigari so pominat rok".

Od po~etokot na raspadot na SFRJ pa do 17.12. 1997 godina, MVR "go imala A.S. postojano na oko {to rezultiralo so samo edna krivi~na prijava za NT[ (nedozvolena trgovija i {verc) i so "digawe race" na Osnovnoto javno obvinitelstvo od istata prijava, zatoa {to ohridskoto Obvinitelstvo ne mo`elo da najde dokazi koi }e gi prezentiram na Sudot, a od koi se gleda kako toa A.S. {vercuval.

KAKO QUB^O "GO AVTORIZIRA[E" INTERVJUTO

Po moeto te{ko povreduvawe srede Ohrid, vo momentot koga kako novinar na "Fokus" go istra`uvav na~inot na koj vo ovoj region sovr{eno funkcionira organiziraniot kriminal, vo koj krupna "yverka" e A.S., mojot nekoga{en "gazda" mu gi prenese na Qub~o Georgievski faktite: Organizator na moeto povreduvawe e A.S, {vercer so pedigre, porane{en pratenik od redovite na VMRO-DPMNE i ~len na Sovetot na intelektualcite na ovaa Partija. Na Georgievski mu bilo postaveno pra{aweto dali Partijata ima namera da se ogradi od ova delo na svojot intelektualec? Vo taa prilika Georgievski objasnil deka "A.S. e minorna figura vo Partijata, ne e ~len na Sovetot, pa nema potreba istata da se kompromitira so ograduvawe od takov huligan".

Mojot gazda nabrgu razbral deka Qub~o la`e, ama "se nabli`uvaat parlamentarnite izbori i sekoja vojna na 'Fokus' so A.S. i negoviot za{titnik Qub~o bi bila glupava". Soo~en so dilemata kogo da `rtvuva, svojot najtira`en novinar ili ohridskoto galeni~e na Georgievski, mojot gazda zabrani da se pi{uva za povrzanosta na ohridskiot {vercer na cigari so vrvot na VMRO-DPMNE i jas, prirodno, ja napu{tiv redakcijata, za prv pat ~uvstvuvaj}i ja na svoja ko`a gebels{tinata na Georgievski.

Nitu denes ne mu zabele`uvam na mojot porane{en gazda zaradi ovoj izbor, bidej}i na kontoto na "Fokus" Georgievski kako nov premier nabrgu prefrli 100.000 buxetski germanski marki. ^ovek mora da bide bolno realen - kolku moeto pero i da mu pomognalo na gazdata od "Fokus" da napravi pari, toa sepak ne vrede{e kolku taa finansiska injekcija.

Po moeto zaminuvawe od "Fokus", kuso vreme rabotev vo eden skopski nedelnik koj vo toa vreme na parlamentarnoto predizborie odlu~i so moja pomo{ da go smeni imixot - namesto internet "ekskluzivitetite" vo stilot "otkako kur{umot go probil testisot na eden crnec i navlegol vo matkata na edna belkiwa, taa rodila crn~e", so moeto doa|awe vesnikot da gi pretstavuva yvezdite od doma{nata estrada, sportot i politi~kata scena. Taka odlu~ija sopstvenicite na vesnikot.

Za taa cel, kako na glaven urednik, od senka mi be{e nametnata ekipa od po~etnici koi ne samo {to ne gi sovladale osnovite na novinarskiot zanaet, tuku i ne dozvoluvaa da im se pomogne. Eden od takvite nesudeni "volterlipmani" na na{evo dene{no novinarstvo mi soop{ti deka dogovoril intervju so Qub~o Georgievski, toga{ lider na najsilnata opoziciona partija. I me zamoli da mu pomognam - kakvi pra{awa da mu postavi. Mu nabroiv desetina takvi pra{awa, me|u koi be{e i ona: "Novinarot Dodevski Ve pra{uva dali e to~no deka Vie i Va{ata Partija primate reket, odnosno donacii od poznatiot ohridski {vercer so cigari A.S. koj go organizira{e te{koto povreduvawe na novinarot vo Ohrid? Zo{to ne se ogradivte od ovoj ~in na eden Va{ ~len na Sovetot na intelektualcite, tuku naprotiv, prisustvuvate na negovata vtora svadba, a tvrdevte deka toj e nikoj i ni{to vo Va{ata partija?". Otkako novinarot se vrati od intervjuto zaedno go preslu{avme tonskiot zapis, a potoa go simnavme od kompjuter. Vedna{ zabele`av deka Georgievski itro samiot si postavuva "gola voda" pra{awa, no vo tekot na "kastreweto" dodeka odlu~uvavme {to vo intervjuto e "meso" a {to "voda", kolegata be{e itno povikan od Quben Paunovski, toga{ portparol na VMRO-DPMNE: Qub~o bara da go avtorizira intervjuto, vo sprotivno ne dozvoluva istoto da se objavi!?

Na novinarot i na sopstvenicite na vesnikot im objasniv edna prosta rabota: vesnikot ve}e treba{e da bide "prelomen", imavme izdvoeno 4 stranici za toa intervju, imame fotografii na sogovornikot, imame tonski zapis so pra{awa i odgovori koi }e gi "simneme" korektno, {to zna~i deka intervjuto mo`e da odi i bez avtorizacija za {to so Qub~o Georgievski voop{to prethodno ne se dogovaravme. Toa zna~i deka toj se griznal za jazikot otkako odgovoril na site pra{awa, no toa e negov problem. Zaludno, sopstvenicite na vesnikot bea zagri`eni za svoite drugi biznisi "otkako Qub~o }e dojde sigurno na vlast", a novinarot za svoeto prvo "mega intervju" vo `ivotot. Taka intervjuto sepak zamina na avtorizacija od kade se vrati "iskasapeno". Predlo`iv takvo voo{to da ne se pe~ati i toa od dve pri~ini: Taa samobendisana oda za Qub~o e tolku bludnikava i neinteresna za ~itatelite {to tie }e ni se smeat. I vtoro, dokolku eden novinar i eden vesnik dozvolat vakov bezobrazluk od eden opozicionen lider, gotovo e so toj novinar i so taa redakcija. Bev nadglasan i toa "kanta tropa". Intervjuto be{e objaveno so naslov " Vo fudbalot sum dobar bek, a vo politikata sum u{te podobar centarfor" i so redakciska itrina: isfrlenite pra{awa i odgovori bea nadopolneti so poster-fotografii na sinot i soprugata na Qub~o!? Taka otpadna i moeto pra{awe i odgovorot na Georgievski koj bukvalno glase{e: "Videte, toa neli pome|u A.S. i novinarot bila nivna li~na rabota. A.S. e minorna li~nost vo Partijata od kogo ne zemame nikakov reket odnosno donacija".

Taka, po vtor pat Gebels od del~evskite soka~iwa se vme{a vo novinarskiot zanaet. Vo re{enosta da ja napu{tam i ovaa redakcija pomogna slednata scena: doa|am na rabota i {to }e vidam - pred eden kompjuter sednal Vasil Tupurkovski i pi{uva ne{to. Se interesiram kaj kolegite za {to stanuva zbor, a tie se potsmevaat i velat deka Cile si pi{uva intervju {to }e se objavi vo na{iot vesnik.

Od toj den pove}e ne stapnav vo taa redakcija. Zatoa pak kolegata {to "go objavi" intervjuto so Cile be{e eden od "vrvnite makedonski novinari" vo onoj avion za Tajvan, a denes e nadvore{no-politi~ki komentator na vladiniot prv kanal na MTV!? Zini zemjo, goltni me! Taka, tokmu kako Qub~o i Cile, rabote{e i Gebels na koj se povikuva vladiniot portparol - servilen novinar mo`e samo da bide nekvaliteten novinar. Toj e svesen deka zatalkal vo ovoj zanaet, deka vo novinarskiot esnaf va`i za dvorski {ut, no i za nego i za "Gebels" toa voop{to ne e bitno. Od ne{to mora da se `ivee, neli?

KAKO GEBELS OD DEL^EVSKITE SOKACI IM DELI PARI NA MEDIUMITE

Vo Qub~o Georgievski po tret pat go vidov Gebels od del~evskite soka~iwa koga pred nekolku meseci na makedonskite mediumi im gi dele{e buxetskite pari. I koga osven "Makedonsko sonce" i "Makedonija denes", nitu "Fokus" od Qub~o ne dobi nikakva donacija. Velam od Qub~o, iako parite gi dele{e Vladata, bidej}i sum dlaboko ubeden vo toa deka nitu Cile nitu Xaferi ne se vo vojna so ovie nedelnici. A osobeno ne so "Fokus", koj e eden od onie {to go turna Georgievski vo premierskata fotelja, a i po negovoto ustoli~uvawe se transformira vo glasilo na pobednikot, s# do denot koga toj brak od interes ne se raspadna. Politi~ar so isten~en stil, ili po na{ki kurnaz, ne bi postapil taka providno odmazni~ki kon mediumite so koi do v~era, koga nemal voda vo o~ite, bil vo dobri odnosi, a osobeno ne so "Fokus" komu samo edna godina porano toj mu podaril 100.000 germanski marki. Samo ~ovek so takov mentalen sklop, so takvo provincisko vospituvawe i kompleksi i so takvo okru`enie mo`e da si go dozvoli posledniot gaf, da mu nalo`i na svoeto portparol~e javno i na, za taa cel nabrzina svikana, konferencija za pe~atot da navredi eden od prisutnite kosopstvenici na "Dnevnik" postavuvaj}i pra{awe:"Dali zaradi (dez)informacijata na ve}e spomenatoto biro za borba protiv {verc na cigari vo Makedonija (pardon na zapadniot Balkan), Aleksandar Damovski sega treba da go imenuvame kako Aleksandar Gebels?"

Iako samoto pra{awe vo sebe gi sodr`i site elementi na krivi~no delo kleveta i navreda, bez ogled na ona mangupsko "dali", uveren sum deka portparolot }e kurtuli od prosta pri~ina - toj samo go prenel pra{aweto na Qub~o Georgievski, komu sega koga e na vlast, odedna{ mu pre~at site onie mediumi "reketari" koi do v~era so svoeto pi{uvawe za brojnite aferi na vladeja~kata Koalicija, od Georgievski bea apostrofirani kako slobodoumni, objektivni, hrabri i nezavisni. O~ekuvam na spisokot na "mediumite-reketari" ve}e po prviot broj da se najde i noviot dneven vesnik "Vest", koj ja prenel izjavata na Rufi Osmani, spored koja "Albancite vo Makedonija gi vodi eden {vercer". Se misli na eden od liderite na partijata DPA koj zaedno so Qub~o denes vladee vo Makedonija i koj najubavo }e mu objasni kako toa vo ovaa zemja se {vercuvaat cigari. Osobeno "partner" so tvrdo pakuvawe. Velat deka na{iot Gebels ne pu{el i ne ~ita vesnici. Oti vo cigarite ima nikotin, a vo vesnicite koi ne se pod negova cenzura, ima mnogu "reket novinarstvo". A i dvete raboti se {tetni po negovoto zdravje. Siguren sum deka po procesot koj zapo~na na 11 juli i po lokalnite izbori koi se nabli`uvaat, Qub~o mo`ebi i nema da propu{i, ama barem }e prodol`i da go ~ita "reketarskiot pe~at" komu i vo tekot na sudeweto }e mu bidat servirani dokazi za toa kako Qub~o kampawata si ja finansiral so pari od {verc na cigari.


"Otkako Georgievski }e ja zagubi vlasta, povtorno }e tr~a za da se fotografira so nezavisni, objektivni i hrabri novinari, koi otkako go turnaa vo premierskata fotelja, se "reketari"- fotos od oktomvri 1997 godina, nepolni dva meseca pred da bide povreden Dodevski