NAMESTO ANKETA: Zagri`eni roditeli i denacionalizirani Makedonci-studenti

MAKEDONCITE VO "TU\A KO@A"

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • [esnaeset kandidati so makedonski imiwa i prezimiwa se primeni vo kvotata za nacionalnosti pa ottuka reagirawa i od strana na Makedoncite i od strana na Albancite
  • Razo~araniot roditel se nadeva deka po podneseniot prigovor }e se re{i pozitivno vo negova polza, a dokolku ne bide taka toj e podgotven svoeto dete go prati da studira vo Bugarija
  • Do kade li dojde makedonskoto dostoinstvo koga Stamatovska, Popovski i Krstevski preku no} stanaa Albanci primeni na spisocite za nacionalnosti na Ekonomskiot i Filolo{kiot fakultet vo Skopje?!

So namera da gi anketirame nezadovolnite kandidati koi po koja bilo osnova bea odbieni vo junskiot upisen rok na Filozofskiot, Fililo{kiot, Pravniot i Ekonomskiot fakultet vo Skopje, naidovme na niv i na nivnite zagri`eni roditeli koi imaa {to da ka`at, no sepak zaradi strav od mo`ni posledici, sakaa da ostanat anonimni.

 

Mnogumina od niv bea revoltirani od istaknatite rang-listi na koi, dokolku se sporedat, mo`e da se zabele`at ni za nepravilnosti i kontradiktornosti, po~nuvaj}i od Filozofskiot fakultet kade pokraj primenite redovni studenti vo dr`avnata kvota, Fakultetot im dava mo`nost na site kandidati, koi na eden spisok bea duri i 230, da se zapi{at so samofinansirawe. Pogre{nata formulacija na spisokot sekako vnesuva zabuni i neizvesnost kaj kandidatite zatoa {to nadle`nite zaboravile da istaknat deka i od tie kandidati na koi im se ponudilo mo`nost za upis so samofinansirawe }e se vr{i selekcija spored bodovite, pa im dale la`na nade` na ne taka mal broj kandidati.

NEPRAVILNOSTI

Za razlika od Filozofskiot, na Filolo{kiot fakultet taa selekcija e ve}e izvr{ena. Na kone~nite rang-listi spored konkursot bi trebalo brojot na redovno primenite studenti vo dr`avnata kvota da e ednakov so brojot na studenti na koi im se dava mo`nost za samofinasirawe. Me|utoa, i tuka nekoj sakal da vnese zabuna vo kone~nata rang-lista ne znaej}i deka dokolku dvaeset studenti se primeni vo dr`avnata kvota treba na isto tolku studenti da im se dade mo`nost za samofinansirawe, a ne samo na pedeset otsto kako {to e o~igledno na grupata za Germanski jazik. Vo taa smisla se odnesuvaat zabele{kite na eden roditel (koj saka{e da ostane anonimen) ~ie{to dete, dokolku bi se po~ituvalo praviloto, bi bilo na spisokot za samofinansirawe za koe roditelot e podgotven da plati. Razo~araniot roditel se nadeva deka po podneseniot prigovor }e se re{i pozitivno vo negova polza, a dokolku ne bide taka toj e podgotven na svojata }erka da & ovozmo`i da studira vo Bugarija. Revoltirana od celata situacija na Filolo{kiot fakultet i poradi brojnite nepravilnosti, negovata }erka e podgotvena duri i da se deklarira kako Bugarka, {to e eden od uslovite za zapi{uvawe na fakultetite vo Bugarija. Revoltiraniot roditel veli: ako e toa cehot {to mora da go platime za da se zapi{at na{ite deca na fakultet, bi prifatile takvo ne{to zatoa {to kolku {to sum zapoznat ima mnogumina tuka vo na{ata dr`ava koi se deklarirale i kako Albanci, Turci, Romi samo za da se zapi{at.

NACIONALNOSTI

Do kade li dojde makedonskoto dostoinstvo koga Stamatovska, Popovski i Krstevski preku no} stanaa Albanci primeni na spisocite za nacionalnosti na Ekonomskiot i Filolo{kiot fakultet vo Skopje. Na Ekonomskiot fakultet duri {esnaeset lica so makedonski imiwa i prezimiwa se primeni vo kvotata za nacinalnosti, pa ottuka reagirawa i od strana na Makedoncite i od strana na Albancite. Prvite se pra{uvaat kako mo`at i do kade e svesta na ovie lu|e da si ja menuvaat nacionalnosta samo za da se zapi{at, a vtorite pak izrevoltirani reagiraat na toa kako mo`e na {esnaeset Albanci da im se skrati pravoto na studirawe propi{ano so zakonot i kvotata koja im pripa|a. Postojat reakcii i na kandidatite i roditelite-Makedonci koi revoltirano izjavija deka dodeka nivnite deca ne uspeaja da se zapi{at po redoven pat, nekoi toa go napravija na polesen na~in i so pomalku bodovi menuvaj}i go nacionalniot identitet.