Ogledalce, ogledalce

NAPUDRENI GLUMCI VO BALKANSKA FARSA

Gog ma Gog

Kamarila ne sozdava carot, tuku tie okolu - carot. A se znae zo{to? Kako tim od favoriti, da vlijae so intrigi na dr`avnite raboti, vo interes na svojata li~na korist!

Erusalimskoto patuvawe na Premierot, pridru`eno od "papijoni", me potseti na praznite sedi{ta, na poslednite teatarski igri "Vojdan ^ernodrinski" vo Prilep. Ve~erta, pred da po~ne festivalot, bilet ni za lek. Koga po~na, pove}e od pedeset stolovi na prvite redovi bea prazni. Ne dojde kavazba{ata, ne dojdoa ni - kavazite!

Politi~kata scena na Balkanot e pointeresna od koja bilo teatarska pretstava, vo koja to~no se znae ulogata na sekoj glumec, negovoto dvi`ewe i dejstvuvawe. Da otka`e{e slu~ajno Premierot let za Bliskiot Istok, }e videvte kolku od potencijalnite axii }e se "razbolea". Vaka {tom letna avionot za site nema{e mesto vo nego, oti eden avion realno ne mo`e da ponese tolkav politi~ki baga` i tolku ekonomski interesi.

Samo da ne se razbereme pogre{no: kavazite ne se izum na Qub~o, pa nitu na Branko. Tie imaat bibliski postanok od "voda i zemja". Vireat mnogu ednostavno. Mo`at nekoga{ kako larva da pre`iveat vo ko`urec, a nekoga{ kako lav so naznaka deka "carstvoto e nivno".

Objektivno, bez kavazi, nieden sistem ne biduva. Ako ne gi odberat, tie sami se nudat. Vo edna drama na Goran Stefanovski pronajden e arhetip na mistifikator so kosmi~ki sposobnosti za adapatacija.

Denovive gi po~nuvaat kako pouspe{no da se preoble~at, da se prepravat, iako ulogata ne im e ba{ cirkuzantska. Treniraat bukvalno slepa poslu{nost. Biografiite im se namerno isen~eni, ama sepak mo`at da se fatat kako {to se fa}ale za sekoj nov sistem i nov premier. Otporni, duri pove}e i od li{aite!

Po~vata (politi~ka) na Balkanot e kako sozdadena za kavazi. Toa se napudreni glumci za odnapred podgotvena farsa.

Deluvaat razorno i lekovito, zavisi kakva usluga im se bara. Na krajot smetkata, sepak ja potpi{uva drug - carot!

^are? ^are nema! Eden de`uren novinar se vratil od no}na obikolka i utroto im raska`uva na novinarkite {to videl, {to do`iveal, kako si pominal ve~erta. Ami vidov tepa~ka? Aha! Sretnav pijanici? Dobro! Naidov na narkomani? Lele! Sretnav i edna siluvana devojka! Koj be{e siluva~ot?

Taka ni e "proektirana" seta na{a `ivotna arhitektura, da po~iva na "krovot", a ne na "temelot". Ne slu~ajno izdr`uvaat i religiite koi }e gi ima eden den pove}e od vernicite.

Izgoreni sme da znaeme koj e kradecot, a ne zo{to ukral. Ne se pla{el "carot na komarcite" {to mu gi tepale negovite komarci, tuku se upla{il koga nekoj predlo`il da go isu{at mo~uri{teto!

Vo Makedonija, vo ovoj moment, klimata za razmno`uvawe sekakvi vidovi "{tetni insekti" e najpovolna: najgrdite gi kupuvaat najubavite, najcrnite im se smeat na najbelite, najnemirnite gi skokotkaat najmirnite. Demokratija e, neli?!

E, tuka ne se slo`uvam! Tokmu zatoa {to e demokratija (ako e?) mora edna{ ve}e da profunkcioniraat instrumentite protiv nejzinoto zloupotrebuvawe. Napudrenite glumci da ostanat vo teatarot, ne se opasni. Opasni se koga }e vlezat vo `ivotot, oddel - politika. A, politikata pak, ima svoj "kujnski kabinet" kade {to se "proizveduvaat" xokeri za sekoja politi~ka kombinacija.

Sekoja politi~ka garnitura, od devedesettite navamu, vo Makedonija ima{e i ima svoja "veb-stranica". Branko napi{a {to napi{a vo nea, sega neka mu ja misli {to pi{uva Qub~o, potoa toj po nego. Makedonija, kako i stara Atina, mo`e da podnese eden Alikbijad, no dvajca nikako!

Bombaj frli bomba za Cile i ostana `iv: Demek vo Agencijata se delele pari po partiska linija! Da go pra{am Bombaj, ima li delewe pari po rodbinska linija?

Za partiskata, i Qub~o ka`a. Si napravija partiski pretprijatija, si rabotat. A, Branko (i jas kako Qub~o, ama kakov ti e Premierot, takov si i ti) a ne prave{e poinaku?!

Nekoj vo ovaa mala, ama ubava dr`ava, nekoga{ mora da ja podnese najgolemata makedonska `rtva: na gra|anite na Makedonija da im ja vrati doverbata. Kaj nas odamna se slu~uvaat raboti, koi mo`ebi i ne se lo{i, ama narodot s# pomalku, ili voop{to ne veruva.

Trgna zborot deka sekoj {to stasal krade, ama ajde zapri go. Ne znam koja politi~ko-farmacevtska industrija proizveduva takov lek za nas obi~nite "bolni" da se izle~ime i da po~neme da veruvame deka zemjava ne ni e tolku kriminalizirana kolku {to nie mislime deka e. Balkanskata farsa te~e. Napudreni s# pove}e okolu nas!