Moden detal ili vistinska za{tita?

SKRIJTE GO POGLEDOT

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

O~ilata se moden detal ili vistinska za{tita na "zdravjeto" na o~ite od silnite son~evi zraci? I ednoto i drugoto.

Letnoto sonce kaj mnogumina predizvikuva seriozni pre~ki kako {to se solzewe i peckawe na o~ite, pa duri i migrenozni glavobolki. Od druga strana, son~evite zraci {tetno dejstvuvaat i na samoto oko. Zna~i, koga nadvor "caruva" negovoto veli~estvo - sonceto, za{titete gi svoite o~i so moderni i ubavi o~ila. Na pazarot mo`at da se najdat o~ila za se~ij vkus i oblik na liceto. Odberete gi onie koi najmnogu }e go privle~at va{eto vnimanie so svojata boja, oblik, dizajn, onie so ramki na leopard koi ve}e mo`at da se nare~at i klasi~ni, "lenonki", pa s# do sportskite o~ila koi mo`at da pridonesat za vistinski tainstven izgled.