Makedonski riznici

VODO^KI KOMPLEKS CRKVI "SVETI LEONTIJ"

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Monasite vo ovoj manastirski kompleks se zanimavaat so ikonopis, prevod na teolo{ka literatura i so proizvodstvo na vino od manastirsko lozje, koe sami go odgleduvaat. Isto taka, nivnite vredni race izrabotuvaat krstovi vo koi ja vtkajuvaat seta svoja qubov i vera kon Boga

Kompleksot vodo~ki crkvi se nao|a vo istoimenoto selo na okolu ~etiri kilometri zapadno od Strumica.

Vo ramkite na ovoj kompleks se nao|a i ranohristijanskata bazilika koja datira od V-VI vek, a od nea se so~uvani temelnite porti i delovi od dekorativnata kamena plastika. Arheolo{kite iskopuvawa na prostorot okolu crkvite rezultirale so otkrivawe na preku osumstotini grobovi koi datiraat od XIV do XX vek. Pod grobovite se otkrieni gradbi od manastirski kompleksi i toa dve bawi, trpezarija i stopanski objekti. Ovie objekti se pokazateli deka isto~nata, zapadnata i srednata vodo~ka crkva bile manastirski, vo koi tvorele monasi od X- XIV vek.

Vodo~koto slikarstvo e blisko na Svetosofiskoto vo Ohrid vo pogled na bliskite stilski karakteristiki i datiraweto, vo prvata polovina na edinaesettiot vek. Ikonite na Sveti Isavrios i Sveti Evplos se vbrojuvaat me|u remek-delata na srednovekovnoto slikarstvo, ne samo vo Makedonija, tuku i vo vizantiskoto slikarstvo.

Vo 1995 godina, po {est veka, vo novoizgradeniot konak na Vodo~a e obnoveno mona{koto bratstvo od Negovoto Visoko Preosve{tenstvo, Strumi~kiot mitropolit g. Naum.

Denes vo Manastirot `iveat i rabotat pet monasi i dvajca isku{enici. Monasite vo ovoj manastirski kompleks se zanimavaat so ikonopis, prevod na teolo{ka literatura i so proizvodstvo na vino od manastirsko lozje koe sami go odgleduvaat. Isto taka, nivnite vredni race izrabotuvaat krstovi vo koi ja vtkajuvaat seta svoja qubov i vera kon Boga.