Proto|akon Aleksandar Candovski

VISTINSKIOT KUKUZEL

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Proto|akonot Aleksandar Candovski e edinstveniot `iv Kukuzel - tatkoto na staroto makedonsko crkovno peewe

Vo riznicata na kulturata i duhovnite nastani se ra|aat mnogu istaknati talentirani li~nosti koi ponekoga{ stanuvaat kreatori na edna umetnost koja mo`e da stane plakat za edna vozvi{ena interpretacija. Vo plejadata izveduva~i i umetnici se nao|a i proto|akonot Aleksandar Candovski, eden od ambasadorite na `iviot zbor. Toj so interpretacijata na pokojniot g. Bo{ko Sma}oski, promotivnata ve~er ja pretvori vo golem literaturen ~as koj site nas n# ostava da razmisluvame za vrednosta na ovoj grandiozen umetnik. Na promocijata koja neodamna se odr`a vo Domot na armijata vo ~est na izdavaweto na Zbornikot vo izdanie na Svetskiot makedonski kongres, toj ne samo {to be{e interpretator, tuku be{e i vistinski slikar, artist i umetnik. Za vreme na negoviot tanc na `iviot zbor, toj uspea da ja pleni celata publika. Proto|akonot g. Aleksandar Candovski e edinstveniot `iv Kukuzel - tatkoto na staroto makedonsko crkovno peewe. Ovoj pat g. Candovski stana vistinski kompozitor na ovoj previsok ~in, koj }e pretstavuva `iva legenda ne samo vo na{ava dr`ava, tuku i vo celata dijaspora.

Ovoj ~ekor e prethodnica za site sega{ni i idni generacii, a fakelot na edinstveniot `iv Kukuzel }e ostane nesogoren, otvoraj}i {iroka umetni~ka platforma. Da se nadevame deka ovoj primer }e go sledat novi lastovi~ki - predvesnici vo koi toj, kako koreograf, }e ja soyida `ivata metafora {to }e pretstavuva son~eva lepeza na edno pregolemo duhovno raspetie so koe proto|akonot Aleksandar Candovski }e n# vovede vo eden nov duhoven procut.

Nie mu posakuvame golem uspeh vo ponatamo{niot `ivot.