Deset godini VMRO - DPMNE

OSTANAA SAMO BLAGONADE@NITE

Stefan Donevski-Majka, Ohrid

  • Po izbornata pobeda vo 1991 godina Partijata pravi golema gre{ka {to odi vo opozicija, taka {to prvite osum najva`ni godini ne u~estvuva vo kreiraweto na makedonskata politika. Padot na Partijata po~nuva od krajot na 1991 godina koga doa|a do krah me|u Bogdanovski i Georgievski, bidej}i Dragan prv ja sogleduva van~omihajloviti~kata politika na mladoto rakovodstvo. Taka Partijata ostanuva bez "tatkoto" i po~nuva da pliva vo matni vodi

To~no pred deset godini, peja~ot Jon~e Hristovski so makedonskata himna go otvori Osnova~koto sobranie na VMRO - DPMNE. Sega{novo rakovodstvo nego mnogu brzo go zaboravi, duri ni na grobot ne mu otidoa.

Salata na Mladinskiot dom be{e ispolneta do posledno mesto, duri i hodnicite i foajeto bea ispolneti so gra|ani od cela Makedonija. Vo prviot red sedea politi~kite zatvorenici, a podocna razbravme deka galerijata - balkonot bil prepoln so policajci vo civil od toga{nata makedonska UDBA.

PO^ETOK

Za `al, mnogu docna razbravme deka i vo osnova~koto novoizbrano rakovodstvo imalo mnogu nivni lu|e. U{te toga{ se vide deka Partijata }e ima brojno ~lenstvo, prisutnite bea `elni da ja slu{nat vizijata za Makedonija - dr`ava i za prv pat da gi po~uvstvuvaat demokratskite principi vo politikata. Site prisutni sakaa da go vidat i ~ujat Dragan Bogdanovski, no toj toga{ ne dojde, ostana vo Berlin, pla{ej}i se da ne bide povtorno uapsen. Qup~eta dotoga{ nikoj ne go znae{e, be{e potpolno nepoznat.

Uspe{niot start na Partijata se dol`e{e na golemata harizma na Bogdanovski, kako dolgogodi{en desident i borec za demokratija, pred s# kako dolgogodi{en politi~ki zatvorenik.

Qup~e i Zmejkovski dojdoa le`erno oble~eni, bez vratovrski, na {to jas im zameriv, pri {to dvajcata ~udno i mol~elivo me pogledaa i koga gi gledam sega, mislam deka tie i spijat so vratovrski. Dvajcata so dolgi kosi, bradi, neizbri~eni, kako da se formira nekoe ribarsko dru{tvo.

Vo tekot na Sobranieto prisutnite sakaa ne{to pove}e da slu{nat od mene za Dragan, taka {to jas im ja opi{av vo kratko negovata biografija i im ja poka`av fotografijata, {to ja nosev so sebe. Na krajot, pri izborot na rabotno pretsedatelstvo ne mo`evme da sobereme pove}e od pet ~lena, site nekako se pla{ea javno da se aktiviraat. Za `al, vo rabotnoto pretsedatelstvo se vovlekuvaa mnogu kontra{i, ~ija edinstvena cel be{e da ja uni{tat Partijata, kako {to toa uspe{no go napravija so MAAK. Vo svojata borba protiv pluralizmot i demokratijata ufrlenite kontra{i uspeaja da gi eliminiraat site ~esni ~lenovi na partiskoto rakovodstvo i dolgi godini potoa go vodea Qup~eta po pogre{niot pat, bez toj toa da go zabele`i. Taka, od Prvoto rakovodstvo na Partijata ostana samo Qup~e.

PAD

Po izbornata pobeda vo 1991 godina Partijata pravi golema gre{ka {to odi vo opozicija, taka {to prvite osum najva`ni godini ne u~estvuva vo kreiraweto na makedonskata politika. Padot na Partijata po~nuva od krajot na 1991 godina koga doa|a do krah me|u Bogdanovski i Georgievski, bidej}i Dragan prv ja sogleduva van~omihajloviti~kata politika na mladoto rakovodstvo. Taka Partijata ostanuva bez "tatkoto" i po~nuva da pliva vo matni vodi. Sleduva sedumgodi{no "`ivurkawe" na Partijata bez politi~ka orientacija i bez nacionalna boja. Pri krajot na 1998 godina pobeduva na izborite ne zaradi svoi zaslugi, tuku blagodarej}i na lo{ata vlada na SDSM. Pritoa na Qup~e mnogu mu pomogna koalicijata so DA. Toga{ narodot mnogu mu veruva{e na Tupurkovski i be{e `eden za promeni. Nabrzo po parlamentarnite izbori, narodot uvide deka se prelagal i po~nuva da se javuva golema opozicija protiv trojnata vladeja~ka koalicija. Kulminacija na nezadovolstvo predizvikaa pretsedatelskite izbori, koga 100 procenti od Albancite glasaat za Trajkovski. Momentalno vladeja~kata koalicija ima najniska to~ka na popularnost. Narodot e nezadovolen ne samo od politi~ki, tuku i od ekonomski aspekt. Grcite najdobro uvidoa so kogo imaat rabota i nabrzina ja iskupija re~isi cela Makedonija, za evtini pari.

Slu{ame deka na neodamne{nata proslava na jubilejot do{le samo edna tretina od pokanetite, pretpostavuvam samo blagonade`nite.