Makedonskiot Erusalim vo leto

OHRIDSKATA VE^NA BESKRAJNOST

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

Dvi`ej}i se niz krivulestiot pat i niz prekrasnite predeli na Zapadna Makedonija, onoj moment koga }e stasate na prevojot Stra`a vi ostanuva samo malku vozewe za da go zdogledate Ohridskoto Ezero. Koga prvpat }e stapnete na ova tlo dobivate ~uvstvo deka vo Ohrid s# e ve~no. Gradot e prepoln so istoriski spomenici, ostatoci od civilizacii i generacii, gradbi koi skalesto se izdigaat nad Ezeroto. I sekoe sledno doa|awe vo Ohrid kaj vas }e budi samo ~uvstvo na spokoj, ubavina i `elba da dojdete samo u{te edna{ i u{te edna{...

Po samoto krajbre`jeto na Ezeroto pred vas }e zapo~nat da se prostiraat pla`ite, a negovata bistrina e tolku golema {to i vo dlabo~inite, vozej}i se so kaj~e, mo`e da se zabele`i podvodniot svet. A, po mesnosta Gorica I, na preminot kon slednata pla`a se nao|a rezidencijata na pretsedatelot na Makedonija.

Napu{taj}i go Ohrid i dvi`ej}i se kon granicata so Albanija pred vas zapo~nuva da se izdiga Gali~ica i s# do seloto Trpejca nema da ja zabele`ite, no toga{ koga patot }e stane tesen i so mnogu krivini pred vas od levata i desnata strana }e se izdigne niska dabova {uma. Tuka nekade patot se deli i vo druga nasoka, a na samiot po~etok na edna tabla }e pro~itate "Vnimanie patot e {irok pet metri". Odovde pa natamu }e vozite niz Nacionalniot park "Gali~ica", a na najvisokata to~ka od planinata }e go zdogledate i Prespanskoto Ezero. Se pretpostavuva deka vodite od Prespanskoto Ezero preku podzemni kanali pod planinata Gali~ica se vlevaat vo Ohridskoto Ezero.

Sekako ne treba da go zaboravime najubaviot del od ovaa ubavina, izvorite na rekata Crn Drim. Pro{etkata po niv e mnogu pointeresna vo periodot koga cvetaat algite. Koloritot na boi vo ladnata i bistra voda e navistina unikaten. Odovde rekata se vleva vo Ohridskoto Ezero, a vo gradot Struga taa so istata silina bu~no izleguva.

Ovde denot posleden & se predava na no}ta, pa zatoa }e mo`e da u`ivate vo s# ona {to }e go zdogledate. Ne postojat zborovi so koi dokraj mo`e da se opi{e toa {to voshituva, no zatoa koga }e pojdete tamu ostavete im s# na du{ata i na o~ite.