Vo Fondot za zdravstveno osiguruvawe serija iznenaduvawa

"JAKA 80" VO IGRA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Pri~inite za kr{ewe na va`e~kiot tender za lekovi ostanuvaat nepoznati, a nadle`nite od Fondot za zdravstveno osiguruvawe koi ja sproveduvaat celata akcija i koi bi trebalo da dadat odredeno objasnuvawe, se nedostapni za novinarite

Fondot za zdravstveno osiguruvawe ja re- ducira{e paletatana lekovi od naj-golemiot doma{en proizvoditel "Alkaloid", a na nejzino mesto ja ufrli paletata lekovi na "Jaka 80". Pri~inite za kr{ewe na va`e~kiot tender za lekovi ostanuvaat nepoznati, a nadle`nite od Fondot za zdravstveno osiguruvawe koi ja sproveduvaat celata akcija i koi bi trebalo da dadat odredeno objasnuvawe, se nedostapni za novinarite. Direktorot na Fondot, Vojo Mihajlovski, s# u{te e slu`beno otsuten, a negovite sorabotnici nemaat dozvola da ja informiraat javnosta. Izjavite gi eskivira i pomo{nik-ministerot za farmacija, Bisera Angelovska, koja se ograduva od odgovor tvrdej}i deka nejzina rabota e strukata, a ne finansiite. Vo otsustvo na vistinsko objasnuvawe, s# pove}e se prisutni {pekulaciite so i okolu biznisot so tutunot na gazdata na "Jaka 80", Jovica Stefanovi}-Nini. Na lekovite, odnosno pakuvawata, stojat etiketi "stokovi rezervi" za koi farmacevtski izvori tvrdat deka kako takvi izleguvaat na pazarot koga }e im se reducira rokot na upotreba na odreden vremenski period.