@IVOTNA PRIKAZNA: Semejstvo Simonovski od Skopje

SO NEPRAVDI NA ULICA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Mi dadoa {est slobodni dena, navodno, za da go lekuvam soprugot, a koga se vrativ na rabota, mi rekoa deka za mene pove}e nema mesto i ostanav bez rabota, veli gospo|a Simonovska
  • Invalidskata penzija na mojot soprug iznesuva 4.000 denari koi ne stignuvaat ni za leb, a morame da gi podmirime i drugite tro{oci za struja, voda, parno i kirija koja iznesuva 750 denari

Rade i Fimka Simonovski zaedno so nivnata 20-godi{na }erka Tawa, `iveat vo Penzionerskiot dom vo star Aerodrom vo Skopje, vo garsonieri~ka od 26 kvadrati. Damne{no e vremeto koga tie imaa svoj pokriv nad glava i dve solidni plati so koi skromno se `iveelo, no sre}no. Nivnata tragedija zapo~nuva koga doma}inot na ova semejstvo se razboluva. Nivnata prikazna ni ja raska`a gospo|a Fimka, a vo nejzinite o~i se ~ita{e golema taga i bolka.

TU\A GRE[KA

Jas i mojot soprug rabotevme vo "Iskra delta", a po izvesno vreme jas se prefrliv vo Voena bolnica vo Skopje, raska`uva gospo|a Fimka. Mi dodelija stan od Ministerstvoto za odbrana i mi vetija deka }e dobijam re{enie za otkup. Vo me|uvreme mojot soprug se razbole, po~na naglo da slabee, a lekarite konstatiraa deka ima Bekterova bolest. Jas to~no ne znam kakva e taa bolest, no znam deka za taa bolest ne e potrebna operacija. No, lekarite vo Voena bolnica go operiraa, a i den-denes ne znaeme od {to go operiraa. Ottoga{ po~naa rabotite da odat nadolu. Mi dadoa {est slobodni dena, navodno, za da go lekuvam soprugot, a koga se vrativ na rabota, mi rekoa deka za mene pove}e nema mesto i ostanav bez rabota. Pri~inata za otkaznoto re{enie {to mi go dadoa, s# u{te ne ja znam, no si pretpostavuvam deka poradi 80.000 germanski marki o{teta {to treba{e da mu gi dadat na mojot soprug, objasnuva Fimka Simonovska. Dokolku gi dade{e Ministerstvoto tie pari, logi~no }e be{e deka vinovnicite za pogre{nata operacija }e treba{e da si ja snosat odgovornosta.

NI RABOTA, NI STAN

Ne im be{e dovolno {to ni nanesoa golema nepravda, pa zatoa makata da bide pogolema ni go odzemaa i stanot vo koj `iveevme, revoltirano veli gospo|a Fimka. Koga dojde vreme da gi davaat re{enijata za otkup, ni rekoa da go napu{time stanot. Jas vedna{ otidov vo Ministerstvoto, tie me ubedija deka toa e gre{ka i da ne se sekiram, s# }e bide vo red. No, niedno od vetuvawata ne be{e ispolneto. Mesto re{enie za otkup na stanot nie se najdovme na ulica. Prethodno rabotev vo "Iskra delta", vo slovensko pretprijatie kade rabote{e i ma`ot mi, a potoa s# do nesre}niov slu~aj, rabotev dve godini vo Voenata bolnica vo Skopje. Tie sta`ot ne mi go ni zapi{ale. Dolgo vreme `iveevme pod kirija, no poradi niskata penzija ne mo`evme da go istrpime toj finansiski tovar i povtorno se najdovme na ulica.

SO 4.000 DENARI

Blagodarej}i na edna slu`beni~ka od Socijalno, sega `iveeme vo garsoniera vo Penzionerskiot dom vo star Aerodrom na koja ~ekavme dolgi pet godini, veli Simonovska. Invalidskata penzija na mojot soprug iznesuva 4.000 denari koi ne stignuvaat ni za leb, a morame da gi podmirime i drugite tro{oci za struja, voda, parno i kirija koja iznesuva 750 denari. Bolesta na soprugot i mojata, baraat sekojdnevno konzumirawe na lekarstva, no nie ne mo`eme da se prehranime, a kamo li da gi kupuvame potrebnite lekovi. Imam dvasetgodi{na ker}a koja podrabotuva po malku, no toa ne e re{enie, bidej}i tie pari ne se sigurni, taka {to zagri`eni sme i za nejzinata idnina. Najmnogu {to n# boli e toa {to nie ne mo`eme da & go dademe ona osnovnoto {to & e potrebno na edna mlada devojka.


"NEGA"

Rade i Fimka Simonovski poradi naru{enoto zdravje i dvajcata ne se sposobni da rabotat. Tie se nadevaat deka dokolku uspeat da ja dobijat takanare~enata "nega"- pari~na pomo{, }e ja podobrat nivnata te{ka finansiska sostojba. No, s# mislat deka toa }e bide samo nivna iluzija, bidej}i penzijata od gospodinot Rade e pogolema od onaa za koja smetaat deka e granica za da se dobie taa famozna "nega".