Povisoka otkupna cena za p~enicata

POSKAP LEB

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Edna vekna leb od 600 grama }e iznesuva 30-35 denari

Najavata ili {pekulacijata za poka~uvawe na cenatana lebot e u{teeden udar vrz i taka prazniot xeb na narodot. Ako i ovoj osnoven produkt za opstanok mu bide odzemen, imaj}i go predvid iznosot na prose~nata plata, toa sekako e najava deka `ivotot navistina stanuva te`ok.

Spored pretsedatelot na pekarsko-melni~kata industrija pri Stopanskata komora na Republika Makedonija i prv ~ovek na "@ito luks", Aleksandar Simeski, potrebata za novi ceni doa|a od pobaruvawata na zemjodelcite za povisoka cena pri otkupot na p~enicata. Godina{nite p~eni~ni prinosi se o~ekuva da bidat pomali. So toa pazarnite vi{oci }e bidat poniski, {to }e zna~i i potreba od uvoz. Proizvoditelite pritiskaat, no od melni~ko-pekarskata industrija se decidni deka p~enicata nema da se pla}a za pove}e od deset denari za kilogram i pedeset deni za tro{oci.

Najaveno e deka vekna od 600 grama }e iznesuva 30-35 denari.