Pritisok za novi ceni

ZAKONSKI IZMENI ZA PONIZOK STANDARD

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Za Zakonot za akcizite se o~ekuva da se rasprava na slednata sednica na Sobranieto, na koja eventualnite promenite vo Zakonot za akcizni stoki }e predizvikaat i zgolemuvawe na cenata na naftata

Vo javnosta povtorno se {pekulira so novi ceni (povisoki za {est otsto) na naftata i naftenite derivati. Postojanite komunikacii na relacija "Okta" - Vlada stanuvaat s# po`e{ki. Vladata se obiduva i ponatamu da napravi balans i da go re{i problemot so toa {to }e bidat ispolnite barawa na "Okta" za zgolemuvawe na cenata na naftenite derivati.

Vladata gi koristi site mehanizmi za da ja zadovoli "Okta", koja postojano potsetuva na sklu~eniot dogovor. @elbite i ispolnuvawata na "Okta" vo momentov se vo racete na Vladata na RM. Ustavniot sud donese odluka deka nema da dozvoli nikakvi korekcii na cenata s# dodeka ne se eliminiraat nedoslednostite vo Zakonot za akcizi.

Nezadovolstvoto na "Okta" e poradi golemite zagubi predizvikani od porastot na cenata na naftata na svetskiot pazar, na koj taa dostigna cena od 31,95 do 32,90 dolari za barel. Za Zakonot za akcizite se o~ekuva da se rasprava na slednata sednica na Sobranieto, na koja eventualnite promeni vo Zakonot za akcizni stoki }e predizvikaat i zgolemuvawe na cenata na naftata.

Novite ceni koi treba da se donesat samo }e go ote`nat i onaka mizerniot `ivot na narodot. Poka~uvaweto na cenite na naftata i naftenite derivati e tokmu na startot na godi{nite odmori koga pobaruva~kata e voobi~aeno mnogu pogolema.

Ovaa koaliciona Vlada vo predizborieto vetuva{e ne{to drugo, a ne postojano zgolemuvawe na cenite!