INTERPELACIJA: Glasawe za nedoverba na Vladata na Georgievski

TRIGLAVATA KOALICIJA PRODOL@UVA DA CARUVA

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • So 72 glasa protiv, 23 za i 9 vozdr`ani (od vkupno 104 pratenici) na 4 juli na polno}, ne be{e izglasana nedoverba na Vladata na Qub~o Georgievski. Okolu na~inot na glasaweto za nedoverba na Vladata ima{e nedorazbirawa i malku fale{e taa po gre{ka da ja izgubi vlasta
  • Da bevte poinspirativni i da ne dostavevte materijali kako za CK na SKM - PDP i raspravata }e be{e poinakva, re~e Klimovski
  • Me potsetuvate na sednica na CK. Izgovorete barem nekoja kritika, znaeme deka ste od redovite na vlasta, no ne e ubavo samo da ja falite. Ne sme vo komunizmot, pa nie sme vo 21 vek. Mislam deka i Premierot pove}e }e ve ceni ako barem malku kritikuvate, re~e Nano Ru`un od SDSM
  • Premierot Georgievski, po neusvojuvaweto na baraweto za nedoverba, re~e deka negovite privrzanici bea nadmo}ni od pomo}nite

Raspravata za doverba na Vladata zapo~na na 3 juli vo pretpladnevnite ~asovi, a zavr{i na 4 juli na polno}. Baraweto za interpelacija na Vladata be{e sostaveno od 35 stranici, a podneseno od 25 pratenici na opozicioniot SDSM.

Na po~etokot na sednicata, vo Sobranieto bea prisutni premierot Georgievski i re~isi kompletniot sostav na negoviot kabinet, kako i potpretsedatelot na Vladata, Vasil Tupurkovski i liderot na PDPA - NDP, Arben Xaferi. Vo pretpladnevniot del so sednicata rakovode{e potpretsedatelot na Sobranieto, Iljaz Halimi. Sednicata pomina vo nadmudruvawa i kritiki upateni na relacija VMRO - DPMNE - SDSM.

Koordinatorot na SDM, Nikola Popovski, skoro dva ~asa go ~ita{e baraweto za glasawe nedoverba na Vladata. Toj re~e deka aktuelnata Vlada ne e vo sostojba da se gri`i za vkupniot razvoj, bezbednosta i stabilnosta na dr`avata. Taa ja vlo{uva bezbednosnata sostojba, generira kriminal, vr{i partizacija na site strukturi, poka`uva katastrofalni ekonomski rezultati, go naru{uva me|unarodniot ugled na dr`avata i ne ispolni nitu edno od predizbornite vetuvawa.

HIPOKRIZIJA

Ona {to gi iznenadi pratenicite na SDSM be{e listata sostavena od 46 kandidati na VMRO - DPMNE, prijaveni za diskusija protiv niv. Na ova reagira{e pratenikot na SDSM, \or|i Spasov, velej}i deka na dneven red e debatata za odgovornosta na ovaa Vlada, a ne prethodnata.

Ako osnovnata poenta e sednicata da se pretvori vo rasprava za raboteweto na prethodnata Vlada, toga{ raspravata stanuva bespredmetna i nie sme na lo{ pat, re~e Spasov.

Sli~no razmisluva{e i Mersel Bilali od PDP koj predlo`i diskusiite da se ograni~at na pet minuti za da mo`e do polno}, site prijaveni diskutanti da dojdat na red.

Aleksandar Florovski od VMRO - DPMNE pak za ova re~e: "Zar o~ekuvate da bideme dekor vo Sobranieto, da sedime i da gi slu{ame va{ite insinuacii. Sfatete deka ne mo`ete da bidete amnestirani od odgovornosta.

Krale Span~evski od VMRO - DPMNE oceni deka na~inot na koj e podnesena interpelacijata pretstavuva najgolema hipokrizija. Spored nego socijaldemokratite se edinstveno zagrozeni za li~nata bezbednost i preku mediumite vodat vojna i sakaat da mu nametnat na narodot deka vo Makedonija ne se `ivee bezbedno.

Otkako Vie dojdovte na vlast, po~navte da se zanimavate so droga i da {vercuvate nafta. Zarabotivte te{ki milioni od neplatenite akcizi za nafta, re~e Span~evski.

CK NA SKM-PDP

\ulistana Markovska (VMRO - DPMNE) be{e razo~arana od sodr`inata na bombasti~no najavenata interpelacija, bidej}i kako {to ka`a o~ekuvala fakti, brojki i tabeli, a namesto toa e dostaven nestru~no napraven tekst.

Me potsetuvate na sednica na CK. Izgovorete barem nekoja kritika, znaeme deka ste od redovite na vlasta, no ne e ubavo samo da ja falite. Ne sme vo komunizmot, pa nie sme vo 21 vek. Mislam deka i premierot pove}e }e ve ceni ako barem malku kritikuvate, re~e Nano Ru`un od SDSM.

Na ova reagira{e pretsedatelot na Sobranieto, Savo Klimovski, koj rakovode{e so popladnevniot del od sednicata.

Da bevte poinspirativni i da ne dostavevte materijali kako za CK na SKM-PDP i raspravata }e be{e poinakva, re~e Klimovski.

Vo 23,30 ~asot na pratenicite vo Sobranieto im se obrati premierot Georgievski koj re~e deka ovaa interpelacija e bogatstvo na makedonskata demokratija. Blagodarenie na politikata na ovaa Vlada, Makedonija se izvle~e od kosovskata kriza. Do krajot na godinata, Makedonija }e go potpi{e dogovorot za stabilizacija i asocijacija i }e ostvari porast na bruto doma{niot proizvod od 6 otsto.

Okolu polno}, Klimovski go stavi baraweto za doverba na Vladata na glasawe. Nedorazbirawata okolu na~inot na glasawe, sepak zavr{ija vo polza na aktuelnata Vlada.

Premierot Georgievski, po neusvojuvaweto na baraweto za nedoverba, re~e deka negovite privrzanici bea nadmo}ni od pomo}nite. A za toa deka od 25 pratenici na SDM koi ja podnesoa interpelacijata, za nedoverbata glasaa samo 23 pratenici od ovaa partija, Georgievski re~e deka baraweto za interpelacija nema{e poddr{ka i vo samata prateni~ka grupa na SDSM.


INTERPELACIJA PRED REKONSTRUKCIJA?

Interpelacijata za rabotata na Vladata na Georgievski be{e podnesena po najavite deka ovoj sostav }e bide promenet, odnosno od poodamna Premierot ja najavi rekonstrukcijata na svojata Vlada. Ovaa rekonstrukcija, kako {to istakna Georgievski, }e bide realizirana so ostavka na makedonskata Vlada.

Se nametnuva pra{aweto zo{to na opozicijata & be{e potrebno tokmu sega, neposredno pred "pa|aweto" na ovaa Vlada, da rasprava za nejzinata rabota. Dali stanuva zbor za marketin{ki poteg na opozicijata, za da si prisobere glasovi za izborite, ili pak navistina se zagri`ija za sostojbite vo dr`avava?!

Samata rasprava, sekako, poka`a deka i tie dodeka bea na vlast pravea mnogu gafovi i tokmu zatoa gi izgubija parlamentarnite izbori.

Makedonija i bez interpelacijata }e dobie nova reducirana Vlada i ona {to se slu~uva{e vo Parlamentot za vreme na raspravata za podnesenata interpelacija, be{e samo nepotreben cirkus.


ZBUNETI VMR-OVCI!

Vladata na Georgievski mo`e{e da do`ivee debakl i toa od svoite pratenici, po gre{ka, se razbira. Pred glasaweto pratenicite ne go razbraa spikerot na Parlamentot za {to treba da se glasa - za doverba ili nedoverba - pa za da nema nikakvi zabuni mora{e nekolku pati da im objasni na pratenicite deka vsu{nost }e se glasa za "nedoverba na Vladata na Georgievski".

Qub~o mo`e{e da padne u{te pred da si podnese ostavka za rekonstrukcijata i toa "na nesakana", od svoite.