Ko{arka

ZAVR[I PREODNIOT ROK NA "[TRKOVITE"

Riste Stefanov e prvata golema "bomba" vo preodniot rok {to e vo tek, imaj}i go predvid golemiot interes na klubovite vo svoite redovi da go vidat makedonskiot ko{arskarski biser, koj dlaboko navleze vo tajnite na ko{arkarskata igra. Vpro~em, vo toa }e imaat mo`nost da se uverat i gleda~ite na pretstojnoto Evropsko prvenstvo za mladi vo Ohrid kade {to }e nastapi i Stefanov koj ne e vo nikakvi rodninski vrski so internacionalecot Vrbica Stefanov.

So anga`iraweto na Stefanov prakti~no zavr{i preodniot rok za "{trkovite" bidej}i, spored poslednite nastani, nema ni{to od doveduvaweto na Boris Ne{ovi}. Sega preostanuva da se "pogodat" trojcata stranci so koi MZT Skopje 2000, vo novata sezona, }e startuva so golemi ambicii.


Plivawe

BO[EVSKA ME\U NAJDOBRITE 100

Mirjana Bo{evska, makedonskata pliva~ka reprezentativka, momentalno e 12-ta vo svetot vo neolimpiskata disciplina 1.500 metri slobodno, so vreme od 16 minuti, 41 sekunda i 59 stotinki ostvareno vo juni, na miting vo SAD. Toa e spored poslednata svetska godi{na rang-lista kade {to Bo{evska e 74-ta na 400 m. me{ano (4:55,18 minuti), 86-ta na 200 m. delfin i 87-ma na 800 m. slobodno. Bo{evska e edinstveniot pliva~ od Makedonija koj se nao|a na rang-listata na najdobrite 100 vo sekoja disciplina godinava.


Odbojka

@REPKA ZA EVROPSKITE KUPOVI

  • Natprevarite zapo~nuvaat na 10 juli vo Roterdam, a na 16 juli }e se znae imeto na noviot pobednik vo Svetskata odbojkarska liga

Poznati se imiwata na {este repreznatacii koi }e u~estvuvaat na zavr{nicata na Svetskata liga vo odbojka, koja }e se odigra vo Roterdam, Holandija od 10 do 16 juli. Imeno, pokraj doma}not, selekcijata na Holandija, plasman na zavr{nicata izborija u{te reprezentaciite na SR Jugoslavija, Rusija, SAD, kako provoplasirani vo grupite, i Italija i Brazil kako najdobri vtoroplasirani reprezentacii. Najgolemo razo~aruvawe priredi selekcijata na Kuba, koja minatata godina go osvoi prvoto mesto na ova natprevaruvawe, a sega ne uspea da se plasira nitu vo zavr{nicata, ostvaruvaj}i bilans od 5 pobedi i duri sedum porazi. Najdobar skor ima selekcijata na SR Jugoslavija, koja na turnirot vo Belgrad, duri na dva pati ja sovlada reprezentacijata na Italija so 3:1 inaku aktuelen svetski prvak vo odbojka. Jugoslovenite natprevaruvaweto vo grupata go zavr{ija so bilans od devet pobedi i samo tri porazi i se najseriozen kandidat za osvojuvawe na prvoto mesto na zavr{nicata.


Karate

OSVOEN ^ETVRTIOT MEDAL NA EVROPSKITE SENIORSKI PRVENSTVA

  • Dejan Nedev i Blagoj~e Andreevski go osvoija bronzeniot medal vo disciplinata en-bu ekipno na 21-to Evropsko seniorsko prvenstvo vo tradicionalno karate, {to se odr`a vo "Palatata na sportovite" vo Kiev, Ukraina, i na koe nastapija 295 karatisti od 27 zemji

Aqo{a Nedev be{e ~etvrti vo borbi, vo apsolutna kategorija, kako i vo disciplinata fukugo, a takov plasman ostvari i reprezentacijata na Makedonija vo borbi, vo ekipna konkurencija. Dejan i Aqo{a Nedevi, Blagoj~e Andreevski i Selim Saiti vo borbata za tretoto mesto zagubija od Romanija.

Za Makedonija na Prvenstvoto nastapija 12 natprevaruva~i, a osvoeniot medal e ~etvrti na evropskite seniorski prvenstva dosega. Bronzen medal be{e osvoen vo borbi ekipno vo Torino, vo 1993 godina, i vo Pasau, Germanija, vo 1994, kako i vo en-bu tim vo Kaorle, Italija, vo 1998 godina.


Boks

TRETA PROFESIONALNA POBEDA

  • Vo kompleksot na SRC "Plaja Vista", na prvi ovoj mesec se odr`a profesionalen bokserski me~ vo lesna kategorija, vo koj na{iot pretstavnik Toni Naskovski sosema zaslu`eno go sovlada Amerikanecot Dejvid Tarner, so ednoglasna odluka na sudiite od 3:0.

Vo izramneta borba koja trae{e osum rundi po tri minuti, bokserot na BK Dalfufo od Skopje, dojde do svojata treta profesionalna pobeda. Naskovski be{e za nijansa podobar od svojot protivnik vo nekolku rundi, a presudnata prednost ja stekna vo ~etvrtata runda.

Interesno e deka od {este porazi, Amerikanecot nitu edna{ ne zagubil so nokaut, taka {to ovaa negova tradicija ja zadr`a i po ovoj natprevar.

Interesno e da se napomne deka nagradniot fond za pobednikot na me~ot ostana tajna, a oficijalnite lica - organizatori na me~ot, ne sakaa da dadat pove}e informacii okolu ova interesno pra{awe.

Inaku, ovaa pobeda na Naskovski e negova treta od isto tolku profesionalni me~evi.


Fudbal

LETNI PODGOTOVKI VO NEGORCI

Fudbalerite na Pobeda "odrabotija" sedum treninzi vo Prilep, {to }e poslu`at kako voved vo prvata faza od letnite podgotovki. Istata po~nuva so realizacija od ~etvrti juli, a }e se odviva na terenite vo Negorci.

Stru~niot {tab na ~elo so Nikola Ilievski - Xixi }e raboti so vkupno 29 fudbaleri. Me|u niv 17 se "starosedelci", devet novodojdeni, a trojca od mladinskiot pogon. Izvesen problem }e pretstavuvaat povredite na Patoski, B. Dameski i Petrov, no se najavuva priklu~ok na dosega otsutniot Karanfilovski.

Vtoriot del od podgotovkite }e zapo~ne kon sredinata na ovoj mesec, a celta }e bide uigruvawe na ekipata i sveduvawe na spisokot fudbaleri na brojot 18.

Podgotvila: Zorica NASKOVSKA