Na makedonskiot pazar i vo makedonskata Vlada

BAJATI JAJCA!

Makedonskiot pazar e preplaven so jajca, iako imame s# pomalku koko{ki, a s# pove}e takvi koi se pravat petli. Ova e zaklu~ok na makedonskite jaj~ari i na nekoi makedonski mediumi. I u{te se dodava deka jajcata ni se bajati, zatoa {to gi imame premnogu. A gi imame premnogu zatoa {to sme uvezuvale mnogu jajca.

Toa {to uvezuvame jajca, pretpostavuvame, e so dozvola od makedonskata Vlada, dokolku ne stanuva zbor za nekoj "organiziran balkanski {verc so {leperi polni so jajca". Zna~i, na ~lenovite od Vladata im nedostigaat jajca, pa re{ile da gi uvezuvaat. Arno ama, im se pogodile bajati.

Vakviot obelodenet podatok, nesomneno, si ima i svoe naravou~enie upateno do potro{uva~ite. Otvorete o~i, pazarite i Vladata se polni so bajati jajca!

R.M.

Umniot minister i u{te poumniot Premier

ZA [VERCOT NA[ EVROPA ]E KA@E

[vercot so cigari vo Makedonija ja potrese javnosta, ama go zdrma i ministerot za finansii, gospodinot Gruevski. Zatoa toj sega na sekoj {leper }e mu dodeli po eden dopolnitelen dano~en inspektor. Ne zatoa {to vo dr`avava ima {verc so cigari, ami zatoa {to mladiot minister ima respekt kon izve{tajot na Evropskata komisija. Toa {to go obelodenuvaat makedonskite mediumi, normalno, voop{to ne e va`no. Va`ni se evropskite direktivi.

Mladiot premier Qub~o e malku poumen od ministerot Gruevski. Nema namera ~ovekot sam da proveruva dali vo Makedonija ima {verc so cigari. Vaka veli Premierot: "Nie barame od Evropskata unija da vidime dali ima takva rabota i dodeka ne vidime samo mo`am da ka`am deka se raboti za {pekulacija".

I navistina, {to ima tuka Premierot da proveruva. Tuka se Evropejcite. Tie }e ni ka`at dali imame ili nemame {verc so cigari. Od kaj da znaeme nie dali imame ili nemame!?

@.M.

Pres na Antonio Milo{oski vo Vladata

^AS PO NOVINARSTVO I STO^ARSTVO

"Izjavata koja denovive be{e plasirana vo vesnikot "Dnevnik", a potoa i vo A1 televizija vo vrska so {vercot so cigari mo`e slobodno da ja ocenime kako klasi~na Gebelsovska laga" - izjavi nade`niot vladin portparol Antonio Milo{oski na vonrednata pres - konferencija i za da ne ostane samo na ovoj biser dodade: "...Ako ovaa izjava e la`na, dali }e bide pristojno od sega pa natamu novinarskite krugovi Aleksandar Damovski da go oslovuvaat kako Aleksandar Gebels. Mislam deka ne. I vtoro, koj e {vajcarsko sirewe. Makedonskata Vlada ili mediumite niz koi kako niz sirewe ovie lagi pominuvaat kako vistina i ja isfrlaat objektivnosta od naslovnite stranici".

Mo`ebi nemame nezavisni mediumi i sovesna Vlada, ama sirewe o~igledno imame vo izobilstvo.

M.S.

Za novata u~ebna godina

BLAGOSLOV OD POPOVI I OXI

Od prvi septemvri vo u~ili{tata {irum Makedonija mo`eme da o~ekuvame novata u~ebna godina da zapo~ne so blagoslov na popovi i oxi.

Kako potkrepa na ova e {pekulacijata deka mo`en iden minister vo Ministerstvoto za obrazovanie i nauka }e bide stariot nov prof. d-r. Nenad Novkovski. Ne mo`eme da o~ekuvame deka ministerot za obrazovanie i nauka mo`e da dozvoli vo u~ili{tata na po~etokot na u~ebnata godina da se pojavat rabini i bramani. Za vakviot ~in podocna }e se pobara interpelacija, a toj }e se brani so stihuvana odbrana zasilena so novitet od ~ipovi, demek bramanite toa go barale!?

M.L.

Rekonstrukcija so ostavka

STARA NOVA VLADA

Mladiot i "iskusen" portparol na Vladata, Antonio Milo{oski, denovive izjavi deka se razgleduvaat pravnite mo`nosti za izveduvawe na rekonstrukcijata i "najverojatno vo tekot na idnata sedmica Vladata }e podnese kolektivna ostavka".

Taka, od minatonedelniot predlog za 16 ministerstva, Vladata odlu~i da otpadne Ministerstvoto za urbanizam i sega taa "definitivno" }e broi 15 ministerstva. Za ~udo (ili ne!), isto kolku i poslednata Vlada na prethodniot premier Crvenkovski!?

To{o Malerot bi rekol :"Sam me navede na zakqu~ak, razbira{!"

A.P.