Za vreme na visokite temperaturi

KAKO DA SE @IVEE SO GORE[TINATA

Podgotvila: Mileva LAZOVA

So po~etokot na letoto `ivata vo ter-mometrite s# pove}e se zgolemuva. Deno-vite stanuvaat potopli taka {to dewe s# pote{ko di{eme, a no}e n# ma~i nesonica. Mnogu lu|e od golemata toplina ~uvstvuvaat malaksanost i vrtoglavica, a nozete im otekuvaat. Za decata i bolnite ovie denovi mo`at da bidat mo{ne opasni. Eve nekolku soveti kako da si go olesnite `ivotot za vreme na visokite temperaturi:

Lesna obleka: Odbegnete ja tesnata obleka. Neka bide {iroka i lesna, napravena od prirodni vlakna. Lesnata obleka go olesnuva zra~eweto na teloto i ja namaluva telesnata temperatura. Istovremeno {titi od pri~initelite na bolesti i zaboluvawa, koi se {irat na mesta kade postoi vlaga i toplina (pr. pretesni, zatvoreni obuvki).

Pove}e te~nosti: Za pekolnite denovi najva`no e da se nadoknadi izgubenata voda i mineralite. Zatoa, pokraj obi~nata voda, prepora~livo e dnevno da se pie mineralna voda, mnogu sokovi i malku zasladeni ladni ~aevi, dva do tri litri dnevno.

Predupreduvawe: Te~nostite treba da bidat so sobna temperatura ili samo malku razladeni. Pijte ~esto i po malku. Dokolku ne piete redovno te~nosti, pritisokot }e vi se namali.

Lesna hrana, mnogu ovo{je i zelen~uk: Jadete po~esto lesna hrana i toa vo mala koli~ina. Neka bide mlaka ili ladna i so {to e mo`no pomalku masnotii. Sledete go praviloto: Malku kalorii, mnogu te~nosti. Na toa odgovaraat ovo{jeto i zelen~ukot, koi pomagaat vo odr`uvawe na ramnote`ata na te~nosti i minerali vo organizmot. Se prepora~uva konzumirawe na mnogu riba, kako i belo meso.

Sve`ina vo ku}ata: Od sopstveno iskustvo znaete deka rano nautro va{iot stan ili ku}a treba da se provetri, a potoa so roletni ili kapaci da se za{titat zatvorenite prozori za da ne navleguva toplinata i svetlinata. Taka }e ja za~uvate sve`inata do ve~ernoto osve`uvawe, koga mo`ete povtorno da gi otvorite prozorite.

Ventilatori: Mo`ete da gi koristite, no treba da pazite vozduhot da ne odi direktno na vas. Bidete pretpazlivi so klimatizacijata, koja vo javnite prostorii, no i doma, mnogu ~esto se mesti na najniska temperatura, pa po izleguvaweto na ulica do`ivuvame vistinski toploten udar. Pokraj niskata temperatura, va`no e da se odr`uva i vlagata vo vozduhot.