Boks

U[TE EDNA POBEDA NA MITREVSKI

Podgotvil: Koce STOJMENOV

Vo salata na Tutunskiot kombinat vo Prilep, pred okolu 2.000 gleda~i, se odr`a profesionalen bokserski natprevar vo verzijata na EBU vo koja se sretnaa Makedonecot Sa{o Mitrevski i Ungarecot Serez Dabai.

Ovaa izedna~ena borba so mala dominacija na Mitrevski, ne go do`ivea krajot. Vo ~etvrtata runda, po povredata na arkadata na Dabai i po silnite udari koi{to gi upati Mitrevski, borbata be{e prekinata.

Ova e vtora pobeda na Mitrevski pred prilepskata publika.