Koncerti i tribina

VO STRUMICA, "NEDELATA NA UMETNOSTA"

Vo Strumica, vo Domot na kulturata, so per-formansot na Detskiot forum za umetni~ka komunikacija, be{e otvorena "Nedelata na umetnosta - Strumica 2000". Manifestacijata zapo~na na 25 juni i be{e pod vodstvo na umetni~kiot rakovoditel, Danica Stojanova, a pod pokrovitelstvo na Ministerstvoto za kultura. Celta na ovoj proekt be{e da se promoviraat mladite vo svetot na kulturata. Istovremeno niz ovaa manifestacija vo Strumica se odi kon promovirawe na umetnosta, razli~nite gledi{ta za umetnosta i do`ivuvawe na istata.

Na programata bea koncertot za duhovna muzika izveden od `enskiot kameren hor "Pre~ista", pod vodstvo na Sla|ana Jovanovi}, potoa pijano-recitalot na Gligor Gelebe{ev, a vo sredata be{e realiziran Podiumot na mladi umetnici i koncertot na sopranistkata Ana Stamenkova i pijanistkata Danica Stojanova. Na 29 juni be{e odr`ana tribina za karpesta umetnost koja{to ja vode{e d-r Du{ko Aleksovski.

J.M.