Praznik vo ovaa nedela

SVETI NAUM

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

Na bregot na Ohridskoto Ezero se nao|a prekrasniot manastirski kompleks posveten na Sveti Naum. Vo imeto na golemiot u~itel i svetec Makedonskata pravoslavna crkva go slavi treti juli kako golem praznik. Podigaweto na ovoj Manastir e povrzano so istoimeniot svetec i u~enik na Kiril i Metodij koj pred krajot na svojot `ivot go osnoval manastirot "Sveti Arhangel". Golemoto i sveto delo na bra}ata Kiril i Metodij go prodol`uva nivniot veren i pokoren u~enik Naum koj nesebi~no vlo`uval napori za prosvetuvawe i opismenuvawe na svojot narod. Vo 910 godina Naum se upokoil i negovoto sveto telo bilo polo`eno vo Manastirot spored negovata `elba. Podocna vo tursko vreme crkvata e napolno urnata, a na nejzinite temeli e podignata sega{nata crkva.

Denes ova prekrasno zdanie vo sebe go sodr`i duhot na pismenosta i kulturata i pretstavuva mesto kade vo tekot na godinata se sobiraat golem broj vernici koi za zdravje i sre}a se molat i palat sve}a pred ikonata na Sveti Naum.